Hemmelige statsgodkendte væbnede terrorgrupper i Danmark

Helt frem til slutningen af 90’erne eksisterede et hemmeligt, statsstøttet og godkendt terrornetværk, Firmaet (officielt betegnet “efterretningsnetværk”), som var klar til at blive sat ind mod den danske befolkning og rådede over et stort lager af sprængstoffer, maskinpistoler og håndgranater og en liste over angrebsmål i Danmark.

Det “private efterretningsnetværk”, der også går under betegnelsen “Stay Behind” (og ‘Gladio’), blev i al hemmelighed oprettet og godkendt af den danske regering efter 2. verdenskrig (hvornår den statslige godkendelse præcist blev truffet er endnu ikke afsløret) og eksisterede faktisk helt frem til år 2000.
Først da blev det nedlagt – på initiativ af tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup. Det sidste fremgår af hans nys udkomne erindringsbog.

Der blev, ifølge det hidtil kendte, oprettet imellem 10 og 12 terrorgrupper med i alt op imod 200 mand. Grupperne var parate til at gå i aktion, hvis Danmark skulle blive invaderet af Sovjetunionen eller dets allierede – med det formål at bekæmpe de danske kommunister og venstreorienterede og – hvis man skønnede at det var nødvendigt – slå dem ihjel.

Der var tale om deciderede bevæbnede terrorgrupper, der i tilfælde af krig ville blive sat ind mod dele af befolkningen. Grupper, der (i det mindste i 1960’erne) rådede over et stort lager af sprængstoffer, maskinpistoler, håndgranater og lister over angrebsmål i Danmark.

Det fremgår af de konkrete oplysninger, som en af lederne af det danske Stay-Bihind-terrornetværk, Niels Frommel, af en eller anden grund nu har spyttet ud med i en række samtaler med historikeren Steen Andersen. Dele af samtalerne er netop blevet offentliggjort i Weekendavisen.

Se også:
Stay Behind: Den ufortalte historie
Kommunistisk Politik 24, 2000

Netavisen 23. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne