Den elektriske Berlinmur i Palæstina

Leder Kommunistisk Politik 13, 2002

Da Berlin-muren faldt, jublede Vesten – det vil sige den amerikanske og europæiske imperialisme – og lod deres propagandister forkynde, at nu ville der være samling, enhed, fred og fremgang som aldrig før. De rådne mures tid var forbi.
Den er ikke “forbi”, hvad den enorme elektrificerede mur på Vestbredden vidner om. Den vil med tiden trække en 350 km meterhøj linje gennem det besatte Palæstina, befæstet med strømføring, pigtråd og bevægelsesdetektorer. Første etape bliver på 110 km til over 2 mia. kr. og er placeret over for flygtningelejrene Jenin, Qalqilya og Tulkarm. I forvejen findes tilsvarende indretninger på Gaza-striben omkring illegale israelske bosættelser. Dette gigantiske bygningsværk er dette århundredes mest infame monument over brutal undertrykkelse, en grotesk og dødbringende elektrisk stol under åben himmel.
Den elektriske Berlinmur i Palæstina skal angiveligt forhindre selvmordsbomberes indtrængen på israelsk område. Hvad så med at placere det i Israel, bag 1967-grænserne, hvis det skulle være ‘svaret’ på de desperate bomber?

Hensigten er at spærre palæstinenserne inde. Berlin-muren havde ikke til formål at spærre en anden nation inde, opsplitte den i bantustans i et dødeligt strømførende apartheidsystem.
Yassir Arafat har fordømt konstruktionen som en ‘racistisk handling’ og som ‘et syndigt angreb på vores land, et udtryk for racisme og apartheid, som vi fuldstændig forkaster’.
Den Arabiske Ligas generalsekretær Amr Moussa kalder det ‘racisme mod forsvarsløse folk’, og at Israel hermed ‘forstærker sin besættelse af palæstinensiske territorium og adskillelsen af de to samfund’. Han tilføjer, at det minder om en tidligere praksis, som ‘verden aldrig før har tålt‘.
Det er Sharons gamle idé. Israel kalder den ‘det definitive svar på terroristindtrængen’.
Hvad Bush kalder det? Hvad EU kalder det? Hvad Fogh kalder det?
De tier og samtykker, godkender og opmuntrer en ny krigsforbrydelse. Apartheid og racisme. Rådne mure.

Præsident Bush har givet CIA bemyndigelse til at dræbe Saddam Hussein. Ifølge avisen Washington Post har den morderiske efterretningstjeneste, som tidligere har praktiseret mord og mordforsøg på andre landes statsoverhoveder (men i en periode, i al fald officielt, har haft forbud mod det), iværksat en hemmelig operation, som skal vælte Saddam, og den har af Det Hvide Hus fået udtrykkelig tilladelse til at fange og dræbe den irakiske leder.
CIA er tidligere i år blevet instrueret om at benytte ‘alle til rådighed stående redskaber’ til at vælte den irakiske ledelse. Det omfatter forsyning af penge, våben, udstyr, uddannelse og efterretningsinformation til irakiske oppositionsgrupper, intensiv rekruttering af agenter i den irakiske administration samt tilladelse til at anvende specialstyrker til at dræbe eller ramme udvalgte mål.
Den ‘demokratiske’ gren af det amerikanske politiske parti har tilsluttet sig planen, der selvfølgelig strider mod international lov og i bund og grund er kriminel og terroristisk.
Lykkes det ikke at vælte Saddam, skal CIA-operationerne bane vejen for den regulære krig.
EU tier. Fogh tier.

Bush vil formalisere sin nye ‘Slå Først’- (First Strike)-strategi. Den skal angiveligt ramme terrorister og slyngelstater, før de bliver i stand til at udføre et angreb på USA. Den betyder et brud med den dobbelte koldkrigsdoktrin om ‘atomafskrækkelse’ og ‘inddæmning’ af ‘ondskabens imperium’ (det tidligere USSR). Disse strategier kunne med juridisk behændighed defineres inden for FN-charteret, som erklærer, at en stat har ret til at forsvare sig mod væbnede angreb, men som ikke tillader angrebskrig.

‘Slå Først’-strategien er den imperialistiske angrebskrigs militærdoktrin af i dag. Hitler kaldte det Blietz-Krieg.
Nu har Bush instrueret sine sikkerhedsrådgivere til at udforme – for en senere demokratisk blåstempling – den ny doktrin. Den omfatter brug af atomvåben (især de såkaldte mini-nukes) i forbindelse med et sådant First Strike.
Irak står i centrum for denne aktion. Det er ikke en akademisk doktrin. Den skal træde i kraft, hvis det ikke lykkes CIA og krigsministeriet gennem fælles ‘anstrengelser’ at styrte Saddam, og man derfor vil vælte ham i en krig.

Hitler nåede at begå selvmord. En del af hans medsammensvorne havnede ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Der hører Bush, Sharon og deres fæller hjemme. Indbefattet de europæiske statsledere, der tier og samtykker i utilslørede forbrydelser mod menneskeheden, som er normen for imperialismen i dag.

Redaktionen den 18. juni 2002

Netavisen 19. juni 2002