Undtagelsestilstand i Oslo når Verdensbanken mødes

Af Nettmagasinet Revolusjon

Har du tænkt dig at demonstrere mod Verdensbanken? Så er du i selve udgangspunktet en potentiel kriminel! Norske myndigheder og politi lægger med vidtåbne øjne op til en gentagelse af Göteborg 2001.
Provokationerne kommer på samlebånd op til de planlagte markeringer mod mødet i Verdensbanken 24. juni. Gennem “lækager” til pressen konstaterer politiet på forhånd, at det bliver ballade og voldsanvendelse, til trods for at organisationerne bag Oslo2002 (koalitionen, der arrangerer protesterne, KP) udtrykkeligt har fattet beslutning om, at der lægges op til fredelige demonstrationer, og har sørget for et stort eget vagtkorps. Netværket har heller ingen planer om at standse forskermødet på ABCDE-konferencen, som for øvrigt foregår langt uden for centrum af byen, nærmere bestemt på Holmenkollen.

Skræmmekampagne
Politiledelsen har brugt store ressourcer på at oppiske stemningen på forhånd for at “forklare”, hvorfor Oslo bliver en by i undtagelsestilstand, og at byens egne borgere såvel som tilrejsende gør bedst i at holde sig væk fra gaderne. Politimester Anstein Gjengedal går ikke af vejen for påstande om, at demonstranterne vil misbruge børn til at foranstalte ballade (!), noget, Dagsavisen villigt brugte hele forsiden på at videreformidle.

Undtagelsestilstand
Der lægges op til undtagelsestilstand i “Byen med det store hjerte” i en målestok, som minder mest om Oslo under den tyske besættelse:

– S-banestationerne i centrum bliver fysisk lukket.
– Busserne får køreforbud.
– Gaderne i centrum afspærres.
– Skoler får forbud mod at indkvartere demonstranter.
– Et specialfængsel for masseinternering af demonstranter er etableret på Årvoll i det nordlige Oslo.
– Ekstra mandskab og terrorpoliti er udkommanderet fra andre politidistrikter.
– Den frie grænsetrafik inden for Schengen-området sættes midlertidigt ud af kraft.

Efter at have gjort Oslo centrum næsten helt utilgængelig og skræmt forældre til at holde ungdommen indelåst, bedyrer naturligvis både politi og myndigheder, at de er varme tilhængere av demonstrationsfriheden.

Demokrati i håndjern
Ved at konstruere et “trusselsbillede” forsøger stat og voldsmagt at vinde folkelig accept for, at demokratiet lægges i håndjern, når og hvor det måtte passe magthaverne. Politistatsmetoder bliver forsøgt gjort til rutine og normal procedure. På toppen av det hele kan skylden for, at millioner af skattepenge brændes af i et afsindigt ressource-sløseri, placeres på demonstranter, som gør brug af ytringsfriheden.

Bevidst taktik
Rækken af politiprovokationer før Verdensbankmødet er også led i en bevidst taktik. Den går i første række ud på at skræmme og hindre folk i at vise deres protest, ved at almindelige mennesker i selve udgangspunktet er udpeget som potentielle ballademagere, som ikke fortjener andet end en knippel i knolden.
I tilgift er provokationerne et bevidst forsøg på at så splid mellem de forskellige organisationer og grupper, som deltager i Oslo2002. Politiet er vel vidende om de interne diskussioner, som har fundet sted på forkant, og håber på, at tilstrækkelig mange provokationer vil sikre, at brushoveder i nogle af de “militante” grupper af anarkistisk/trotskistisk tilsnit giver dem svar på tiltale. Sådan vil politiet arbejde maksimalt for, at deres forhåndsprofetier bliver selvopfyldende, sikkert også – som i Göteborg – ved hjælp af hætteklædte, stenkastende politiprovokatører.

Provokatørfælde
Vi er overbevist om, at det store, store flertal af demonstranter ikke vil lade sig lokke i provokatørfælden. Men det vil kræve modenhed og selvbeherskelse.
En uge før, Verdensbanken indtager Oslo, kan vi fastslå: Fredelige protestmarkeringer i Oslos gader vil ikke under nogen omstændigheder ske takket være politiets optræden, men kun på trods af politiets systematiske linje for konfrontation.

www.revolusjon.no

Af Revolusjon også: Om Verdensbanken, ikkevold og aktionsenhed

Se også
Verdensbanken kommer til Oslo

17. juni 2002

Netavisen 18. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne