Bonusordninger tager til

Muligheden for at indgå lokale aftaler om diverse bastarder af bonusordninger har fagbevægelsens egne ledere åbnet op for.
Efterhånden som bastarderne har set dagens lys, maner SiD til besindighed, men ordningerne har allerede vundet indpas.

Økonomisk belønning for bare at møde på arbejde!
Det er en ordning, som har vundet stigende indpas på danske virksomheder. Umiddelbart kan det måske også lyde forjættende, men der er en årsag til, at arbejdsgiverne er yderst forhippede på at fremme ideen. Der er nemlig og naturligvis knyttet betingelser til den.
Du skal give fremmøde uden sygdom gennem længere periode, hvilket kan veksle fra en måned til halve år. Med tiden vil økonomien og budgettet for familien være skruet sådan sammen, at man dårligt kan klare sig uden, hvorfor man bliver økonomisk afhængig af ikke at blive syg. Der er eksempler på, at mødebonussen udgør 6-7 kr. i timen, som man altså mister, hvis man er syg i den aftalte periode.

Arbejdsgiverne vil derved fremtvinge en situation, hvor mange syge vil tilsidesætte plejen eller skavanken for at kunne opnå bonusudbetalingen. Desto mere den enkelte nærmer sig “terminen” for udbetalingen, desto mere surt er det at skulle sygemelde sig. Desuden vil mange nedslidte aldrig kunne få del i bonussen, da de har et jævnligt fravær på grund af sygdom.

Mødebonussen er ikke mindst et udbredt fænomen inden for industrien, hvor man lokalt har etårige lønforhandlinger som en følge af minimallønsoverenskomsten. Arbejdsgiverne har her fristet mange arbejdspladser med bonus i stedet for mindre generelle lønstigninger. Det viser sig nu, at bonussen har mange varianter. Der er interesse for, at der udbetales bonus, såfremt man ikke afholder sine feriefridage, men der er også konkrete eksempler på bonus til ansatte, hvis de ikke tager fædreorlov eller barnets 1. sygedag.

Denne udvikling har vækket formanden for SiD´s industrigruppe, der mener, at der må sættes nogle grænser:
– Man skal passe på, at man ikke går fra at præmiere folk, der møder på arbejde, til at straffe folk, der er syge. Hvis fremmødebonussen får en størrelse, så den bliver en væsentlig del af lønnen, bliver det jo en straf at være syg, udtaler Børge Frederiksen, formand for SiD Industri, til Fagbladet.

På trods af udtalelsen mener Børge Frederiksen ikke, at der skal sættes en stopper for fremmødebonus, men ved feriefridage:
– De ville godt nok få den kompensation, de har ret til. Men det var altså overenskomstparternes hensigt, at feriefridagene skulle holdes, og at det kun var i undtagelsestilfælde, man skulle have udbetalt kompensation. Jeg ved godt, at vi ikke skal blande os i lønforhandlingerne, men her er man altså for langt ude, siger Børge Frederiksen.

Formanden for SiD´s Industrigruppe erkender hermed, at han selv har været med til at åbne for en motorvej af muligheder for bonusser, da enhver ved, at arbejdsgivere til enhver tid vil blæse på hensigtserklæringer. Specielt i betragtning af, at minimallønsoverenskomsten giver disse lokale muligheder, og efterhånden som mindre arbejdspladser presses til at acceptere disse ordninger, spredes det med lynets hast, hvorefter det siden strikkes ind i den centrale overenskomst.

Netavisen 18. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne