Minister truer socialrådgivere

Højreregeringens beslutning om via lovgivningen at diskriminere flygtninge og indvandrere, der endnu ikke har boet i Danmark i 7 år og allernådigst har fået tildelt dansk statsborgerskab, ved at forringe den bistandshjælp, de kan opnå, drastisk, mødes nu af protestaktion fra socialrådgiverne landet over.

Den bistandshjælp, der ydes til de flygtninge og indvandrere, der ikke har dansk statsborgerskab, betegnes fremover som “starthjælp” og barberes så voldsomt, at den kommer til at ligge på under 85 pct. – mindst! – af den normale ydelse til danske bistandsmodtagere. Det vil medføre alvorlige sociale konsekvenser – så alvorlige, at Dansk Socialrådgiverforening nu har meldt sig som aktive klar modstandere af loven.

Socialrådgiverne vender sig imod starthjælpen, fordi den i praksis vil være diskriminerende over for udlændinge. Som deres formand, Anne Worning, forklarer:
“Starthjælpen er så lav, at den vil skabe fattigdom blandt flygtninge. og da de ikke kan få arbejde, vil de være nødt til at komme på bistandskontoret og bede om enkeltydelser, hvilket vil fastholde dem i klientrollen. Desuden vil den lave ydelse føre til et gråt eller sort arbejdsmarked”.

Man vil markere den udbredte modstand mod starthjælpen ved at indberette centralt til forbundet om hver eneste tilfælde, hvor loven “skaber fattigdom, klientgørelse og diskrimination” rundt om i kommunerne. Samtidig har man en udarbejdet en skabelon, som kan bruges af socialrådgiverne til at skrive læserbreve til aviserne mv., så konsekvenserne af den nye lov går op for flere. Målet er “at kaste lys på og kritisere starthjælpens konsekvenser”.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen raser over socialrådgivernes aktion imod loven – og på trods af, at der på ingen måde er tale om en opfordring til at overtræde den nye lov, advarer han i kraftige vendinger socialrådgiverne mod at sabotere intentionerne i loven i forbindelse med deres politiske aktion. Det vil kunne få konsekvenser for deres job som embedsmænd: Hold kæft, og udfør jeres arbejde uden at kny. Ellers risikerer i at stå uden arbejde!

Om truslerne om sanktioner mod de socialrådgivere, der påstås at “misbruge” deres arbejde til at protestere imod den nye lov, vil have den ønskede effekt på socialrådgivernes indædte modstand, er så en anden sag.
Udover beskæftigelsesministeren – på regeringens vegne – tager også de kommunale socialchefer og Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og socialudvalg afstand fra socialrådgivernes erklærede mål om at kaste lyd på og kritisere starthjælpen.

Se også
Socialrådgivernes opfordring til fokus på starthjælp
Dansk Socialrådgiverforening

Netavisen 14. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne