Livsfarlige sygehuse i København

Forringelsen af rengøringen på de københavnske sygehusene som følge af års nedskæringspolitik med evindelige rationaliseringer, effektiviseringer og tempoopskruninger, og som blot er blevet yderligere forstærket via udliciteringen/privatiseringen af rengøringen, har medført rent utålelige arbejdsforhold for rengøringspersonalet samt en rengøringsstandard under al kritik.

Skidtet hober sig op på de københavnske sygehuse som direkte følge af nedskæringerne indenfor sygehusområdet. Smadringen af rengøringspersonalets arbejdsmiljø med stigende arbejdspres og tempo til følge har gjort det til en ren umulig opgave for de tilbageblevne rengøringsassistenter at gøre tilstrækkelige rent. Det er med andre ord blevet decideret sundhedsfarligt at blive indlagt på de københavnske sygehuse som følge af stærkt uhygiejniske forhold.
Det fremgår af en arbejdsmiljørapport, som Forbundet for Offentlige Ansatte (FOA), der også er rengøringsassistenternes forbund, netop har offentliggjort. Den nye undersøgelse af hospitalsmedhjælpernes arbejdsmiljø fra KLS og Rådgivende Sociologer viser et rystende billede af, hvordan konkurrence og udlicitering er ved at ødelægge en hel branche og dens arbejdsmiljø. (Se Sammenfatning af undersøgelses-rapporten her )
Blodpletter og nullermænd florerer på hospitalsgangene og stuerne og rengøringen af operationsstuerne er yderst lemfældig. Årsagen er et al for højt tempo, manglende tid til at gøre ordentligt rent og urimelige arbejdsbetingelser.

Ifølge den københavnske sundhedsborgmester, Inger Marie Bruun Rasmussen, som efter sigende støtter miljørapporten, “er manglende rengøring medvirkende årsag til, at hver tiende patient på de københavnske sygehuse (sygehusene under HS, hovedstadens sundhedsvæsen) skal genindlægges. Hvis levnedsmiddelmyndighederne konstaterede så uhygiejniske forhold i en restauration eller slagterforretning, ville man omgående lukke stedet”, lyder det fra sundhedsborgmesteren.

Men hun fralægger sig som politiker naturligvis ethvert ansvar for de uhygiejniske forhold: Næh, Det drejer sig ikke om at øjede bevillinger til rengøring (herunder ansættelse af flere assistenter), om at rette op på flere års nedskæringer og udlicitering af rengøringen, men om, at de, der ifølge sundhedsministeren alene er ansvarlige for rengøringen – de private firmaer og sygehusledelserne – lytter til de ansattes kritik og søger for bedre uddannelse af de ansatte.

Omvendt afviser hospitalsdirektør Stig Hvidfeldt på Frederiksberg Hospital, hvor rengøringen er blevet privatiseret (udliciteret til firmaet “Elite Miljø”), at der skulle være nogen problemer med rengøringen: “Standarden lever op til, hvad vi bad om i licitationen. Hvis opgaven skal løses bedre, kræves en anden økonomisk prioritering.”

Og mens de skyldige for de elendige hygiejniske forhold slås indbyrdes om ansvaret, gror skidtet på de københavnske sygehuse med nye katastrofale konsekvenser for den hygiejniske standard til følge, mens rengøringspersonalet nedslides endnu hurtigere, som det tydelige resultat af de “rent” utålelige arbejdsforhold.

Netavisen 14. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne