Terrorpakken undergraver retssikkerheden

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod Nazisme (FMNs) landsmøde 8. juni 2002

Partiet Venstre og makkerne i det konservative Folkeparti har uden overvejelser og under fravær af demokratisk debat, men så meget mere i nonchalant og hensynsløs racing kørt endnu et stykke ud i det bundløse EU morads.
Regeringens flittige grønthøster, der med kulturminister Brian Mikkelsen (K) som føringsofficer har hærget godt og grundigt på kulturens i forvejen nedslidte marker, er nu kørt videre til det juridiske område, hvor et ellers helliggjort princip som retssikkerhed og sikring af de demokratiske værn/garantier imod vilkårlighed allerede er barberet helt ned til roden.

Danmark har pligtskyldigt sagt ja og amen til en EU-rammeaftale, hvorefter der åbnes en ladeport for at danske statsborgere kan udleveres til et andet EU-land, uden at politiet i det pågældende land skal bevise, at den danske statsborger rent faktisk har begået noget ulovligt.
Danske statsborgere kan herefter pr. automatik udleveres som kastebold til et andet lands retssystem, hvis den påståede forbrydelse kan give et års fængsel i Danmark.

I aftalen slås det fast med tommetykke og meterhøje EU-søm, at intet EU-land kan nægte udlevering af flygtninge med henvisning til, at der f.eks. er tale om en politisk forbrydelse. Det kan f.eks. ramme kurdere og andre, der kæmper en national befrielseskamp, således som det er helt legalt ifølge FN, og som i USA’s forfatning er ophøjet til en pligt, men som nu er stemplet som terrorister. Aftalen må således anses for at være et slag rettet imod de nationale fritidsbevægelser, mens stemplet “terrorisme” kun er anvendt som kamuflage for at kriminalisere enhver form for frihedskamp. Nøjagtig således som den nazistiske terrorstat Hitler Tyskland i sin tid praktiserede det i mange besatte lande, herunder også i Danmark.

Justitsminister Lene Espersen (K) mener (Politiken, forsiden, grundlovsdag den 5. juni 2002), at udlevering uden beviser er helt uden betydning, fordi “vores retssystemer ligger så tæt på hinanden, at der ikke er nogen grund til at foretage en bevisvurdering”. Den danske justitsminister må være ekstrem uvidende, savne elementær historisk viden, eller er markant naiv eller fattig i ånden.

FMN gør sammen med Aktive Modstandsfolk opmærksom på, at Danmark efter Anden Verdenskrig var medstifter af og blev medlem af fredsorganisationen de Forenede Nationer (FN) udelukkende i kraft af det danske folks imponerende frihedskamp.

Vi understreger, at den danske udleveringsaftale, der kun omfatter et forholdsvist lille antal lande, må anses for at være i eklatant modstrid med bl.a. FN’s erklæring om menneskerettighederne. Denne fremhæver bl.a., at “menneskets iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.”

Erklæringen udelukker forskelsbehandling på grund af bl.a. sprog, religion og politiske anskuelser. I artikel 3 hedder det, at enhver har ret til personlig sikkerhed. Artikel 9 fastsætter, at “Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.” Alt tyder således på, at de danske politikere, der ikke tager en underskrift særligt alvorlig, har revet gulvtæppet bort under menneskerettighederne.

Det var Socialdemokratiet under anførsel af den tidligere kronprins Frank Jensen, der som justitsminister fremlagde den såkaldte terrorpakke i Folketinget. Frank Jensen har sat det spor i historien, at han modsatte sig, at danske krigsforbrydere blev stillet til ansvar for deres blodige ugerninger og at han sammen med Nyrup & Co. finansierede nazi og sikrede vedligeholdelse og opblomstring af nazistisk og racistisk propaganda. Efter vores opfattelse bør regeringen m.fl. standse støtten til nazi. Slip ikke de danske fortalere for Hitler, Haider, Berlusconi og Le Pen m.fl. løs på det danske folk.
Det danske folk og især ungdommen har ikke brug for nazi.

Giv nazi den kolde skulder!

Netavisen 12. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne