Miljønedskæringer dobbelt så voldsomme som hævdet

Højreregeringens angreb på miljøet er over dobbelt så voldsomt, som det fremgår af de officielle tal. Lægges nedskæringerne indenfor det miljømæssige område sammen for samtlige ministerier er der tale om nedskæringer på mellem 4,2-5,6 millioner kroner – og ikke på de 2,7 millioner kr., som regeringen påstår.

Det er CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), som afslører det reelle billede af den nye regerings stærkt miljø-fjendske indsats som værende langt værre end først antaget. De væsentligt lavere tal på miljønedskæringerne, som regeringen officielt vedkender sig, skyldes simpelthen, at en række forringelser omkring den forringede indsats for et rent og sundt miljø ikke regnes med i opgørelsen. De forringelser, der gennemføres af andre ministerier end miljøministeriet.

Det har CASA nu rådet bod på. CASA har i sin opgørelse brugt de konkrete tal for forringelserne af miljø-støtte til de østeuropæiske lande og man har medregnet samtlige miljøaktiviteter, der har mærket nedskæringskniven, uanset hvilke ministerier, de hører ind under.

Dertil kommer, at CASA afviser regeringens forsvar for miljønedskæringerne med, at de sparede penge kun er gået til regeringens påståede velfærdsforbedringer såsom bekæmpelse af ventelister mv. Nedskæringerne på miljøområdet er godt og vel dobbelt så store som de beløb, der blev afsat til “velfærdsforbedringer” på Finansloven. Miljøet har i aller højeste grad måttet betale prisen for regeringens skattestop, mener CASA.

Netavisen 1. juni 2002