“Flere i arbejde” lig øget klapjagt på arbejdsløse

Regeringens seneste udspil “flere i arbejde” skal, påstås det, skaffe 87.000 ledige i arbejde, men der er som sædvanligt tale om falsk varebetegnelse. Om endnu et udspil af den kendte, stærkt berygtede type, som kun kan beskrives som at være “bekæmpelse af de arbejdsløse – ikke af arbejdsløsheden”. Kontrolforanstaltningerne strammes yderligere og pisken svinges hårdere.

Udspillet handler på ingen måde om at skaffe reelt arbejde til de mange ledige, for ifølge regeringen skyldes arbejdsløsheden ikke, at der ikke er arbejde at få. Næh, endnu en gang forlyder det, at det er de ledige, som ikke gider arbejde, hvorfor kontrollen med de ledige skal styrkes samt det offentliges økonomiske sanktioner mod de ugidelige arbejdsløse skal skærpes.

De danske overførselsindkomster er nemlig så “generøse”, at de ledige foretrækker at blive liggende hjemme på divaen fremfor at gå på arbejde, så fremover skal de ledige, enten de er på understøttelse eller bistandshjælp, for alvor piskes til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom der ikke er tale om et ønskejob. Det skulle alene sikre, at 87.000 kommer i arbejde. Men i hvilke nyoprettede job og på hvilke arbejdsbetingelser, det nævner udspillet intet om.

Alt tyder på, at de ledige i endnu højere omfang skal udnyttes som løntrykkere og billig arbejdskraft via tangsaktivering på bistandshjælp/understøttelse og uden faglige rettigheder på først og fremmest det private arbejdsmarked: at de skal tvinges til at acceptere rene slaveforhold og at blive misbrugt i borgerskabets bestræbelser på at presse løn- og arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked helt i bund – til gavn og gælde for arbejdsgiverne.

De kontanthjælpsmodtagere, der kun har arbejdsløshed som problem, skal fremover stå til rådighed med øjeblik varsel, mens dagpengemodtagerne efter tre måneders ledighed skal være forpligtiget til at tage mod arbejde udenfor deres fagområde. Også nyuddannede skal i højre grad presses til at tage arbejde udenfor uddannelsesområde. Samtidig skal a-kassernes kontrol med de ledige styrkes.

Ifølge den nye beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er problemet, at folk i dag bliver låst fast på passiv forsørgelse (fordi det ikke kan betale sig at arbejde, forstås). Derfor er det nødvendigt at se meget grundigt på, “om kommunerne og a-kasserne er håndfaste nok i vurderingerne af om de ledige står til rådighed (underforstået: tvangsforanstaltningerne er alt for blødsødne i dag), men vi er nødt til at tage hensyn til, at kontanthjælpen er det nederste sociale sikkerhedsnet”

Det påståede hensyn til kontanthjælp som det nederste sociale sikkerhedsnet får dog ikke regeringen til at droppe forslaget om skærpede sanktioner imod ledige, som ikke tager mod anvist arbejde – lige så lidt som forslaget om lavere bistandshjælp til flygtninge/indvandrere, der ikke har været i landet i 7 år endnu og fået tildelt dansk statsborgerskab/varig opholdstilladelse, eller om at tvinge flygtninge og indvandrere i arbejde som total gratis arbejdskraft for arbejdsgiverne i op til 26 uger i alt.

En stor andel af de 87.000 nye folk, der skal presses i arbejde ifølge udspillet “Flere i arbejde”, skal ifølge regeringen udgøres netop af flygtninge og indvandrere. (fordi det ikke er mindst flygtningene og indvandrerne, der er blevet gjort passive af den “generøse danske bistandshjælp”!).

Dokumentation:
Regeringsudspillet “Flere i arbejde”

Netavisen 27. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne