Dorte Grenaa: Fogh har en mission

Fogh har en mission, siger APKs formand Dorte Grenaa til Kommunistisk Politik: at fjerne de allersidste rester af den gamle velfærdsmodel …

VK-regeringen har fra sin første dag gjort sig upopulær. Dens brutale klassepolitik til fordel for monopolerne og de rige har på en lang række områder vakt til modstand.

– Den nuværende regering har siddet på taburetterne i mindre end et halvt år – og den er raslet ned i opinionstallene, siger APKs formand Dorte Grenaa.
– Det er ikke tilfældigt: for det første varede det ikke længe, før den kastede valgsløret og indledte en offensiv på alt, hvad der var tilbage af solidariske ordninger, og et nedskæringsfelttog i forbindelse med finansloven, som sjældent er set. For det andet reagerede folk på angrebene: først de unge, skoleleverne og de studerende,
så arbejderne og mange andre.

– Farumskandalen har også vist folk, hvad der egentlig skjuler sig bag den velfriserede
og pr-forskønnede overflade og bag al snakken om frit valg og større individuelle muligheder: korruption og fest ved de riges bord…
Derfor taler man nu om, at ‘statsministereffekten’ er udeblevet, og meningsmålingerne vipper omkring et regeringsskifte.

KP: – Men tror du de mange protester gør virkning?

– Det er der slet ingen tvivl om, siger Dorte. Det er meget sjældent, politiske protester kan stoppe et bebudet angreb, men de kan modificeres, og først og fremmest har de mange protester en langtidsvirkning: de lærer folk selv at slås – i stedet for at lade sig repræsentere af kapitalens parlamentarikere af den ene og anden afskygning. Det er vigtigt at dampen ikke går af protesterne, for Fogh har en mission: at fjerne de allersidste rester af den gamle velfærdsmodel og erstatte den med den kapitalistiske junglelov kaldet minimalstat.

– Det betyder f.eks. at arbejdstiden skal sættes op og arbejdskraften gøres mere fleksibel. Regeringens såkaldte vækstplan taler om at redde velfærden, men den går simpelthen ud på at øge monopolernes profitter ved at presse befolkningens arbejdskraft til det yderste – under dårligere vilkår og til ringere betaling. Disciplinering af alt og alle, med tvang og økonomisk magt – det er Fogh-regeringens metode, som den har luret af i USA og UK.
Der er reelt ikke noget valg for det store flertal af danskere: enten lærer vi at slås for vores rettigheder og stopper Fogh og hans flok – eller også bliver vi ofre for hans pistolpolitik for indførelse af den minimalstat, han arbejder for.

Kommunistisk Politik 11, 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne