Bush i Berlin

I dag ankommer George W. Bush til Berlin for to dage – den 22. og 23. maj – som et af de vigtigste stop på sit ny Europabesøg, der bl.a. også vil føre ham til Frankrig den 26. maj. Begge steder vil han blive mødt af omfattende demonstrationer. Overalt i Europa som i resten af verden er modstanden mod den amerikanske terrorkrigspolitik stor – og voksende.

Allerede i går var titusinder på gaderne i Berlin i protest mod den amerikanske præsidents ‘krig mod terror’.
I Tyskland er der dannet en ny fredskoalition – Achse des Friedens, Fredsaksen – i forbindelse med Bushs besøg. Den omfatter snesevis af organisationer, herunder hvad der svarer til partierne på den danske venstrefløj, såsom PDS og DKP, samt en lang række fredsorganisationer og andre bevægelser. Det tyske Attac spiller – i modsætning til i Danmark, hvor det ikke formelt har taget stilling mod terrorkrigen – en meget aktiv rolle i mobiliseringen til den store manifestation i Berlin den 22. maj. Den 23. taler Bush som den første amerikanske præsident til den tyske forbundsdag. Han ventes at ville forlange tysk støtte til sin fortsætte globale krig – og plædere for et angreb på Irak.

I grundlagserklæringen for Fredsaksen hedder det bl.a.:
‘I maj begiver den USA-amerikanske præsident George W. Bush sig på en Europatur for at få regeringerne til at sværge opbakning til fortsættelsen af den verdensomspændende krig. Afghanistan var kun en begyndelse.
Denne krig fører til, at tendensen til at ville løse konflikter med militære midler forstærkes over hele verden, som f.eks. i Mellemøsten.

For længst er retten til selvforsvar, som USA påkaldte efter angrebene den 11. september, blevet til et påskud for krigsførelse. Med den militære indgriben opbygges en ‘ny’ militær og økonomisk verdensorden, hvor et mindretal på denne jord gør krav på alle ressourcer – aktuelt olie og transportveje i Afghanistan og Irak – og dermed unddrager den store flertal af verdens befolkning dens livsgrundlag. For at opnå dette overtrædes folkeretslige, menneskeretslige, nedrustnings- og miljøkonventioner (f.eks. ABM-aftalen, konventionen om biovåben, Kyoto-protokollen, FNs charter). Krige erklæres som humanitære indsatser. Topmålet af perversion nås med proklamtionen over for verden, at atomvåben vil blive sat ind.

En permanent global krigs mareridt truer.
Den er forbundet med et rustningsspiral uden fortilfælde …’

Det er klar tale – et grundlag, som ligger meget tæt på det, som den danske fredsbevægelse med Stop Terrorkrigen som initiativtager havde for fredsmarchen i København den 20. april.
Titusinder vil vise at de mener det på gaderne i Berlin og i mange byer landet over.

Se også
Vi vil ikke være med til deres krig, hr. præsident

Netavisen 22. maj 2002

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne