Afvikling af ventelister på de dårligst stilledes bekostning

Selvom det af en række amter rejste forslag om at kunne betale sig til en hurtigere behandling på de offentlige sygehuse i første omgang er blevet skudt ned, så er der ikke nogen tvivl om, at det er den vej, udviklingen går. Velhavende folk samt folk fast i arbejde skal kunne springe ventelisterne over – via oprettelsen af forsikringsordninger, som det allerede i dag er tilfældet på de private sygehuse – mens de fattige/folk på overførselsindkomster skubbes længere bagud i køen.

Det er de tre amter, Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Sønderjyllands Amt, som er murbrækkere
for forslaget om at udvide forsikringsordningerne, så de folk, som har pengepungen i orden eller via arbejdet har tegnet en forsikringsordning (ofte som del af deres ansættelsesforhold eller de indgåede overenskomster på området) i fremtiden også kan betale sig til hurtigere behandling på de offentlige sygehuse.

Amtsrådsforeningen vil rejse kravet overfor regeringen i forbindelse med starten på forhandlingerne om den kommende økonomiske aftale/håndfæstning i næste uge. Blot for økonomisk at sidestille de offentlige og private sygehuse lyder amternes udsøgte begrundelse for en yderligere privatisering af behandlingen af sygdomme i Danmark. Dansk Folkeparti g Socialdemokratiet har (foreløbigt) vendt fingeren nedad.

Så, så længe modstanden fra DF og S varer, synes regeringens privatiseringsvanvid på dette område at være midlertidigt stoppet af taktiske årsager. Men afvisningen kan hurtigt ændre sig til en accept, så de velstillede kommer endnu længere frem i køen i forbindelse med ventelisterne – på bekostning af især de uproduktive folk på overførselsindkomster.

Samtidig med forslaget om at lade de velstillede folk købe sig til behandling på offentlige sygehuse er Hørsholm Sygehus (der hører ind under Frederiksborg Amt) blevet tvunget til at opgive en anden økonomisk givtig praksis. Man lod simpelthen patienter fra andre amter, som havde en pose penge i hånden fra hjemamtet, købe sig til behandling i weekenderne. På bekostning af “egne” patienter, der fik lov til at blive stående på ventelisterne. En praksis, der er blevet erklæret ulovlig.

Alligevel: Der er mere end grund til at tænde advarselslamperne og få sat bremseklodserne effektivt i. Også i forhold til den vildt galopperende privatisering indenfor det danske sygehusvæsen.
Vi nærmer os stærkt amerikanske/engelske tilstande indenfor det danske sygehusvæsen, hvor det er pengepungen, der bestemmer om, hvorvidt man kan blive behandlet eller få en ordentlig behandling på et dansk sygehus – privat som offentligt.

Netavisen 22. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne