Overenskomster falder når regeringer gjalder!

Af Tværfagligt Netværk København
http://www.tr-netvaerk.dk/

Når siddende regeringer blander sig i overenskomster svækker det arbejdernes tryghed og rettigheder. Det danske aftalesystem er under pres. Overenskomster er ikke et indgreb i den enkeltes frihed tværtimod. Det er for at give den enkelte ret til at sige nej til arbejdsgiveres “Mafia-tilbud” at overenskomstaftaler indgås. Deltidsloven vil være et dybt indgreb i overenskomsterne til fordel for arbejdsgiver ikke de ansatte.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er blevet enig med Dansk folkeparti om at støtte regeringens deltidslov, mod 3 ændringer i det oprindelige forslag. Det Dansk folkeparti har fået er, at ændre bevisbyrden om fyringer til at blive delt mellem ansatte og arbejdsgiver. Sådan er det i dag med sexchikane og sexchikane, uanset hvor ondskabsfuld, får arbejdsgivere lov til at feje af bordet som et problem for lønmodtageren, hvor er beskyttelsen så? De siger, at loven ikke gælder ved nyansættelser, det indebærer blot at arbejdsgiver ikke må opslå deltidsjobs, hvad så med allerede ansatte? De siger, at ordrenedgang ikke må bruges som undskyldning for at kræve at den ansatte går på deltid. Disse ændringer betyder bare at den nyansatte allerede i prøvetiden kan få beskeden: “Ærgerligt, vi har ikke brug for dig på fuld tid – du er hverken hurtig eller dygtig nok, men du kan komme på deltid”, hvor er den enkeltes ret så?

Tværfagligt netværk i Storkøbenhavn, etableret under “Fagligt ansvar for en bedre fremtid” siger, NEJ til overenskomstindgreb, den dag Folketinget 2. behandler deltidsloven. Netværket bakker op om at dagen bruges til aktivitetsdag imod deltidsloven. Faglige siger nej til Regeringer der ved lov slår en streg over alle aftaler om, at den slags ting skal aftales, f.eks. gennem tillidsrepræsentanten.

Vi blander os i koret – fej deltidsloven af bordet

Torsdag d. 16. maj 2002 Kl. 12-14 i Nørrebrohallen
(dørene åbnes kl. 11)

Alle fagligt interesserede er velkomne, også tillidsrepræsentanter, arbejdspladser, arbejdsløse, lønmodtagere, ildsjæle og pressen, også selvom du generelt måske privat støtter regeringsparterne. Vi er fagpolitiske ikke partipolitiske.

Venligst kontaktperson:
John Jakobsen, mobil 40 18 63 84
Tværfagligt netværk i Storkøbenhavn

Skal overenskomsten yt – når regeringer tænker nyt?

Marts eller maj – til regeringsindgreb siger faglige nej!

Deltid aftaler vi i overenskomster eller lokalt
– når Regeringer blander sig går det helt galt!

1) Tværfagligt netværk i Storkøbenhavn er etableret d. 10. april, efter mødet 1. marts i Silkeborg, hvor 750 tillidsrepræsentanter var samlet. Vi er et tværfagligt lokalnetværk med sekretariat i LO/Storkøbenhavn. Arbejdsgruppen består af tillidsrepræsentanter fra private og offentlige arbejdspladser, der lokalt på arbejdspladsen repræsenterer; TIB, BUPL, FOA (KLS og LFS), HK, SID; Gartnerne, Jord & Beton, Fabrik & Special, Lufthavnen og Metal, KAD, DFF Tandteknikerforeningen. Der er 140 tilmeldte netværket, vi arbejder visionært med emnerne; arbejdsmiljø, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse og den offentlige sektor. Du er velkommen, bare ring til sekretariatet i LO/Storkøbenhavn på 33 25 01 22, Bente Andersen, ba@stkbh.lo.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne