Bush vil stramme den amerikanske politik over for Cuba

Igennem årtier har USA opretholdt en ulovlig og kvælende politisk og økonomisk blokade mod Cuba i håbet om, at den caraibiske nation endnu engang kan vende tilbage til den status som amerikansk halvkoloni, den indtog før revolutionen.

Blokadens hensigt er at vælte det cubanske regime, bl.a. ved at øge den cubanske befolknings utilfredshed med Castro. Men hverken militær intervention som i Svinebugten eller blokaden har været i stand til at hidføre den ønskede omvæltning.

castro-carter

Jimmy Carter og Fidel Castro – maj 2002

Den tidligere præsident Jimmy Carter – en af de mange præsidenter, som opretholdt isolationen af Cuba – gennemfører i disse dage et stærkt omtalt besøg på Cuba. Carter mener, som en stadig større del af det liberale USA (og alle andre i verden, bortset fra Israel og et par andre nære amerikanske allierede) at blokadepolitikken er et levn fra fortiden, og i øvrigt forfejlet.

De liberale kræfter argumenterer ikke bare med dens åbenlyse fiasko – men også med at amerikanske dollars, turisme og voksende politisk indflydelse vil fremkalde de forandringer, som den hårde linje ikke har kunnet.

Op til Carters besøg – og muligvis netop med henblik på det – proklamerede den amerikanske viceminister John Bolton, at Cuba havde til hensigt at producere biologiske og kemiske masseudryddelsesvåben. Han udvidede den såkaldte ‘ondskabens akse’ – Nordkorea, Irak og Iran – med yderligere tre lande: Syrien, Libyen og – Cuba!

Fidel Castro har afvist de uhyrlige beskyldninger, Jimmy Carter har erklæret at de er fejlagtige, og den amerikanske udenrigsminister Powell har modificeret dem en smule. Det vil næppe få den helt store betydning. Ifølge den amerikanske propagandastation CNN vil præsident Bush i næste uge holde en større udenrigspolitisk tale, hvor han vil bebude stramninger i politikken over for Cuba, hvorpå han vil tage til Florida for blandt eksilcubanerne at fejre Cubas uafhængighedsdag!
Eksilcubanerne har været massive økonomiske støtter for både Bush og hans bror Jeb, der er guvernør i Florida, eksilcubanernes hovedbastion.

Ifølge CNN kan der bl.a. blive tale om, at Bush vil begrænse rejserestriktionerne til Cuba endnu mere, øge støtten til eksilcubanerne i USA (som kommende indsat cubansk regering) og sikre at amerikansk propaganda, især radioudsendelser, virkelig trænger igennem til cubanerne.

Direktøren for det stærkt Bush-kritiske Council of Hemispheric Affairs Larry Birns har følgende kommentar til Bush og Co.:

– Bush-administrationen ser ud til at være fast besluttet på at forstærke sin anti-Castro-kampagne …
Udenrigsminister Powell har tilsyneladende overladt myndigheden over latinamerikanske forhold til ideologer i hans ministerium, som er ved at forberede en optrappet anti-Havanna-kampagne den 20. maj. Den måske farligste udvikling på det seneste for de amerikansk-cubanske relationer kommer fra viceministeren for våbenkontrol og intern sikkerhed John Bolton og hans ubegrundede anklager og dårligt skjulte trusler …
Otto Reich, regeringens kontroversielle viceminister for mellemamerikanske forhold, anfører nu en veritabel klike af højtsigtende og radikaliserede cubansk-amerikanske regeringsembedsmænd, som er stærkt opsat på at skabe større fjendskab mellem de to nationer ved at opflamme en atmosfære af næsten-hysteri mellem de to lande.

John Bolton tilhører som Otto Reich den yderste højrefløj, og var en højtplaceret embedsmand i justitsministeriet under Reagan, men Otto Reich som ambassaør i Guatamala er under anklage for at have anstiftet til drab fra dødspatruljer fra militæret på titusindvis af mennesker.

Bush er som bekendt en svoren tilhænger af Ronald Reagan og hans internationale metoder: konfrontation og overmagtspolitik. Den liberale Carter repræsenterer samtidig også den anden side af den amerikanske imperialismes politik: den ‘bløde’ side. Det var ham, der som præsident udviklede ideen om at bruge ‘menneskerettighederne’ aktivt som et instrument for amerikansk ekspansion og dominans.

I sidste ende spiller de to strømninger sammen, som i sin tid den (tyske) socialdemokratiske østpolitik spillede sammen med imperialismens militaristiske kurs til at udvirke Sovjetunionens, Warschawapagtens og Comecons sammenbrud og ‘murens fald’.

Hvis Bush strammer tommelskruerne på Cuba, vil det øge hadet til USA ikke bare i Latinamerika, men overalt …

I en direkte transmitteret tale på Cubas statslige tv-station tirsdag opfordrede Jimmy Carter – til stor irritation for Bush-regeringen – USA til at “tage det første skridt” i retning af at forbedre forbindelserne til Cuba samt ophæve den 40-årige økonomiske blokade. Carter holdt – ledsaget af Fidel Castro – talen til studerende på Havana Universitet:

– Vores to nationer er blevet fanget i en destruktiv krigstilstand i 42 år, og det er på tide for os at ændre forholdet og den måde, vi tænker og taler om hinanden på, sagde Carter og fortsatte:
– Fordi USA er den mest magtfulde nation, bør vi tage det første skridt.

Den amerikanske eks-præsident fremsatte også en kraftig kritik af det cubanske system:
– Cuba har indført en socialistisk regering hvor et politisk parti dominerer og hvor det er forbudt folk at organisere nogen form for oppositionsbevægelse.
– Jeres forfatning anerkender ytrings- og forsamlingsfrihed, men andre love fornægter disse friheder for dem, som er uenige med regeringen.

Han opfordrede Castro og den cubanske regering til at gennemføre en folkeafstemning om en grundlæggende reform af landets politik og afskaffe et-parti-systemet. Det er et krav – kendt som ‘Varela Projektet’ – som er rejst af cubanske ‘dissidenter’, der har indsamlet godt 10.000 underskrifter til Nationalforsamlingen.

Folkeafstemningen skulle blandt andet spørge vælgerne, om de går ind for menneskerettigheder, amnesti for politiske fanger, ‘retten’ til at drive selvstændig privat virksomhed og om en valgreform.

– Når cubanerne udøver denne frihed til at ændre lovgivningen på fredelig vis gennem direkte afstemning, vil verden se, at det er cubanere og ikke udlændinge, der vil bestemme dette lands fremtid, sagde den amerikanske eks-præsident og globalt aktive ‘menneskerettighedsforkæmper’.

Netavisen 15. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne