Falsk modstand imod højreekstremisme

De nordiske statsministres afstandstagen fra højreekstremismens fremmarch i Europa klinger yderst hul. I Danmark støtter højreregeringen sig parlamentarisk på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakker nu mere eller mindre åbenlyst op om regeringens stramninger på udlændingeområdet – mens de danske nazister ikke er omfattet af terrorpakken og fortsat nyder økonomiske støtte.

De højreekstremistiske kræfter har fået yderligere vind i sejlene i hele den vestlige verden ovenpå d. 11. september. Også indenfor EU og i Norden er den yderste højrefløj på fremmarch, som senest set i forbindelse med det nylige præsidentvalg i Frankrig og på onsdag valget i Holland, og herhjemme, hvor Dansk Folkeparti efterhånden sætter dagsordenen for dansk udlændingepolitik.

Derfor kan det umiddelbart virke som en forfriskning, at de nordiske statsministre nu fælles advarer imod højreekstremismen. Advarslen lyder imidlertid mere end hul, idet statsministrene i allerhøjeste grad selv står bag lovgivning, der fremmer eller freder de højreekstremistiske synspunkter, herunder den nye “terrorlovgivning”, der ikke omfatter de nordiske nazistiske kræfter, samt lovforslag direkte vendt mod flygtninge og indvandrere.

Den racistiske udlændingepolitik, som den nye højreregering i Danmark fører, dikteres i høj grad af Dansk Folkeparti, som med sine indvandrerfjendske og arbejderfjendske holdninger udgør en vigtig del af regeringens parlamentariske grundlag. Hvad mere er: også den socialdemokratiske opposition er til falds overfor den yderste højrefløj. Partiet er nu villig til at støtte store dele af højreregeringens udlændingepolitik.

Det har senest vist sig i forbindelse med den yderligere stramning af udlængelovgivningen, der med et slag fjerner flygtninges retskrav på en bolig, gør det endnu sværere for udenlandske kriminelle af få permanent opholdstilladelse og skærper betingelserne for at få dansk statsborgerskab. Et flertal af den socialdemokratiske folketinggruppe støtter regeringens yderligere stramninger, som er foreslået af Dansk Folkeparti. Indenfor Socialdemokratiet er der endog stærke kræfter, der åbent slås for total opbakning bag højreregeringens udlændingepolitik.

Men trods af den førte politik hævder statsminister Anders Fogh Rasmussen alligevel, at den danske regering bestemt ikke støtter sig på et højre-nationalistisk parti – og at de nordiske regeringer er dybt bekymrede over udviklingen med højreekstremisme og anti-semitisme i Europa.
Det er en bekymring, som til dagligt på ingen måde tynger den danske regeringsleder. Tværtimod har man mere end travlt med at puste til racismens og fremmedhadets bål, mens den beskyttende hånd stadig holdes over nazisterne, hvis virke fortsat fremmes via rundhåndet offentlig støtte. Altså ved at man i princippet fremmer de selv samme højreekstremistiske kræfter, man officielt udtaler dyb bekymring overfor.

Det er en politik, som den nuværende Fogh-regering såvel som tidligere Nyrup-regeringen grundlæggende set står last og brast om at føre, og som langt hen ad vejen er fælles for de nordiske lande og er pænt i overensstemmelse med EU/USA.

Netavisen 14. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne