Peter Brixtofte “foreløbig” suspenderet som borgmester

Mandag suspenderede indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sin partikollega, Venstrehøvdingen Peter Brixtofte, med den begrundelse, at den engang så højt besungne borgmester for den borgerlige mønsterkommune Farum groft og gentagne gange har værget sig med hensyn til udførsel af opgaver – opgaver, som er blevet pålagt ham via den kommunale styrelseslov.

Suspensionen er ikke endegyldig endnu. Eksborgmester Peter Brixtofte (og byrådsflertallet i Farum) har en fået en uges tid til at komme med eventuelle indvendinger, men alt tyder på, at der er tale om en ren formssag. Der skal væsentlige nye oplysninger omkring de økonomiske skandaler i Farum på bordet, før beslutningen om at suspendere Peter Brixtofte trækkes tilbage.

Den reelt forhenværende bykonge Peter Brixtofte bedyrer fortsat, at han ikke har gjort noget galt og forsøger at fremstille sig selv som en forfulgt uskyldighed, der kun har passet sit job som til gavn og glæde for beboerne i Farum. Suspensionen er rejst ved retten, og Peter Brixtofte er rede til at gå hele vejen for at få kendt suspensionen for ulovlig. Der kan gå adskillige måneder, inden rettens endelige dom falder, og ifølge eksperter er dommen langt fra givet på forhånd.

Det sidste ændrer ikke ved den kendsgerning, at Peter Brixtofte indtil da, som den første borgmester i Danmark, er blevet afsat fra sit embede/suspenderet. Han er i dag menigt medlem af Farum Byråd, hvor han kan sidde valgperioden ud og om muligt genvælges – medmindre han kendes uværdig til at sidde i byrådet som resultat de igangværende undersøgelser af de mange om ikke direkte ulovlige så stærkt kritisable forhold i Farum Kommune. En række retsager er på vej mod eks-bykongen.

Om der er tale om en egentlig politisk dødsdom over Venstrehøvdingen og den i dag forhenværende bykonge, og om der virkeligt vil blive ryddet op ovenpå Peter Brixtofteæraen i Farum Kommune, er mere end uvist, selvom suspensionen synes at være et lille skridt på vejen.

Der er tale om en ren juridisk afgørelse – ikke om nogen politisk afstandstagen til Peter Brixtofte og hans ugerninger. De mange økonomiske skandaler og (mulige) lovovertrædelser har ikke fået nogen konsekvenser for storsvindlerens medlemskab af partiet Venstre. Mange kommuner står parate til at følge i Farums fodspor. Der er i høj grad tale om, at Peter Brixtofte på kommunalt plan har levet op til Venstres/den nye højreregerings politik for privatisering og indførsel af minimalstaten.

Peter Brixtoftes kreativitet og politiske og økonomiske udskejelser med et flertal af byrådet i Farum og partiet Venstre bag sig som heppekor og loyale rygklappere, indtil ballonen revnede, er blevet en for stor belastning, både for partiet og den nye højreregering. Det er ikke Brixtoftes i bund og grund asociale kommunalpolitik som sådan, men langt mere stilen og de ufine metoder, som den er ført ud i livet på, der har ført til suspensionen.
Man har travlt med at vakse hænder ovenpå det krakkede glansbillede af mønsterkommunen Farum.

Det eneste, der på nuværende tidspunkt står fast, er, at det er befolkningen i Farum Kommune – ikke mindst de økonomisk dårligt stillede – som betaler prisen for flere års økonomisk misregimente. Om de økonomisk ansvarlige med Peter Brixtofte i spidsen virkeligt kommer til at stå til regnskab for de påståede ulovligheder: for det økonomiske rod og de mangfoldige økonomiske skandaler.

Det er et åbent spørgsmål, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt højreregeringen som sådan kommer til at stå til regnskab for sin økonomiske kommunale politik. Den politik, som Farum stod som lysende eksempel for. En politik, der stadig langt hen ad vejen står som forbilledet for og søges kopieret i en række andre kommuner landet over.

Netavisen7. maj 2002