KTO-forlig manipuleret på plads

Forliget på det amtslige og kommunale område blev med smallest mulige margen vedtaget. Valgfusk, “kompetente forsamlinger”, løgne og splittelser var vigtige elementer for forbundslederne i at redde en godkendelse hjem. Utilfredsheden hos medlemmerne har ikke lagt sig.

Afstemningsresultatet var dårligt nok offentliggjort, før end portørerne på Rigshospitalet nedlagde arbejdet i protest mod forliget. I fredags afholdt lærere landet over faglige møder i frustration over resultatet.
Det er det tre-årige forlig, der sikrer de 640.000 offentligt ansatte en klækkelig reallønstilbagegang, samt en udvidelse af fedterøvspuljen, der er årsagen til harmen. Det samlede resultat udløser blot 5½ pct., 2 ekstra feriedage, som det øvrige arbejdsmarked for længst har fået, forhøjet pensionsbidrag, og 2 pct. ekstra til den forhadte Ny Løn-pulje.

Bortset fra Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd, som repræsenterer knap 125.000 medlemmer ud af forhandlingsfællesskabets 640.000, så anbefalede samtlige andre forbund at stemme JA til forliget. Det giver en række forbundsledere røde ører, idet i alt syv forbund har stemt resultatet ned – eller har været tæt på at trodse deres forbundsledelsers entydige anbefaling. Det er værd at notere sig, at KTO-formanden Poul Wincklers eget forbund (FOA) er repræsenteret med mere end 40 pct. NEJ-stemmer. SiD´s markante anbefaling af resultatet er der fra medlemmernes side også sat et kraftigt spørgsmålstegn ved, idet mere end 47 pct. stemte NEJ.

Det er også værd at notere sig, at såkaldte kompetente forsamlinger på 32.000 medlemmers vegne har afgjort deres stemme. På denne bekostning er JA-siden blevet tilført 11.568 stemmer; mens NEJ-siden fik tilført 3.240 – uden så meget som én af de 32.332 menige medlemmer har stemt!

Af andre metoder, der blev brugt i urafstemningen, kan nævnes valgfusk. I Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) blev der udsendt 9.000 stemmesedler til ikke-stemmeberettigede pensionister, mens omkring 2.000 andre stemmeberettigede medlemmer ikke fik deres stemmeseddel. Klagen blev afleveret på Forligsmandens Mette Christensens eget kontor. Sært nok underkendte hun ikke valget, hvilket dog passede hende vel, idet hun selv har fabrikeret såvel forlig som afstemningsprocedure.

Mens lærerne markerede sig med hele 90 pct. NEJ-stemmer, var det HK Kommunal, der blandt de vægtige forbund på JA-siden markerede sig med ca. 80 pct. JA.

Formanden for KTO, Poul Winckler, forsøger at redde sig ud af situationen med følgende kommentar:
– Jeg håber imidlertid, at misstemningerne ikke fjerner helhedsindtrykket af mæglingsforslaget, nemlig at det giver gode rammer for at skabe mere attraktive kommunale og amtslige arbejdspladser og faktisk i høj grad opfylder de krav, medlemmerne har stillet, herunder også en række opstramninger i forhold til Ny Løn. Jeg vil opfordre organisationerne – ikke mindst de lokale for disse – til at bruge disse opstramninger aktivt over for kommuner og amter.

Forbund
Medlemstal
Stemmepct.
Ja
Nej
Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA)
168.714
35,4
59,5
40,5
Børne- & UngdomsPæd. Landsorg. (BUPL)
56.589
47,0
56,7
43,3
Dansk Sygeplejeråd
61.403
53,9
26,2
73,8

Danmarks Lærerforening

58.759
75,4
5,5
94,5

HK/Kommunal

58.796
52,3
80,5
19,5
SiD
23.270
45,6
52,1
47,9
Kompetente forsamlinger
32.332
45,8
90,0
10,0
KTO i alt
638.735
45,8
51,9
48,1

 

Netavisen 7. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne