Hvordan kan den danske regering støtte et land, der ikke respekterer FN’s beslutninger?

Af Samer Abdul Rahman
Tale på Rød 1. maj i Munke Mose.

Samer var en af de unge, der sultestrejkede foran Rådhuset i Odense i protest mod de israelske massakrer
Her i den palæstinensiske bod Rød 1. maj Munke Mose
Klik og forstør

Kære fremmødte;

Nu har vi set hvordan Israels sande jeg er. Et monster, uden moralske og etiske skrupler fortager massakrer og blod udgydelser, der strider mod ethvert menneskerettigheds resolution. Civile, uskyldige mennesker lever en dagligdag fyldt med frygt for at det kan blive deres sidste.

En dagligdag, hvor….

Kampvogne kvaser sig gennem flygtningelejrens rammer.
Mennesker spærres inde i deres huse i dagevis uden vand, mad og el.
Døde får lov til at ligge ubegravede i gader og huse.
Sårede forbløder, fordi ambulancer og læger nægtes adgang.
Ambulancer og mandskab beskydes og smadres.
Vilkårlig ødelæggelse af privat ejendom, biler mv. finder sted.

Familier er genstand for drab, sult og terror. Hospitaler mangler basal medicin og lægeudstyr. Dette er en frygtelig forbrydelse mod menneskeheden – en forbrydelse som vi ikke længere kan være tilskuere til.

Glem ikke, at denne katastrofe for Palæstina kommer på toppen af 35 års besættelse.
Glem ikke, at tre millioner palæstinensere i disse år har levet bag ydmygende afspærringer, uden bevægelsesfrihed, uden håb om fremtiden.

Udefra en menneskelig vurdering kan vi simpelthen ikke længere holde ud at se på, hvad der sker.
Vi regner ikke med at Israel lytter til lige netop os, men håber at I lytter og at I får den danske regering til at lytte med.
Vi forventer, at Danmark lægger et større pres på Israel. Det er forkasteligt, at Danmark som kommende EU-formand ikke reagerer stærkere på Israels aktioner.

Hvordan kan den danske regering støtte et land, der ikke respekterer FN’s beslutninger?

I flere år har massakrerne stået på, mens den danske regering og det internationale samfund, har vendt det blinde øje til. Men man skal jo lære af sin fejl, eller hvad, og det er aldrig for sent til at fortryde. Anders Fogh, Vi giver dig en chance, en chance til at fortryde dine fejl, dine udtalelser: GRIB DEN.
Undrer mig over om mange af venstres vælgere ikke fortryder deres valg af regering ved sidste valg.

Flertallet af os kender ikke til at skulle kæmpe for sit land, sin familie, sin tro.
Vi, palæstinenserne, kæmper netop for deres land, familie og tro.

En tro om at børnene i Palæstina atter kan lege i fred. En tro om at deres latter atter igen kan fylde gaderne. En latter, der kan erstatte lydene af raket angreb og maskingeværer.

Hvad er det vi kræver:

” Stop for massakrerne og blodudgydslerne
” Et pres fra det danske og det internationale samfund til at få Israel til at vedtage FN’s resolutioner, deriblandt nr. 338 og 242, ang. en rømning af de besatte områder og anerkendelse af et palæstinensiske selvstyre. Vedtage resolution nr. 194. ang. palæstinensiske flygtninge ret til at vende tilbage til deres land og deres hjem.

Dette, kære fremmødte, kan kun virkeliggøres på en måde. Den eneste og sidste udvej, hvilket er den mest effektive. Gennemførelse af økonomiske sanktioner og boykotter. Vi må og skal kæmpe videre for at få dette krav igennem. Det palæstinensiske folks overlevelse afhænger af det globale samfunds samvittighed.

Oh, hvor er du, verdens samvittighed?
Oh, hvor er dine sønner og døtre?
Hvor er retfærdigheden, som savnes?
Hvor er indsatsen, der mangler?
Den pinlige tavshed, der venter
Venter på at blive brudt
Af en form for handling af en slags.

Denne handling skal ske ved indførelse af økonomiske sanktioner mod Israel og en boykot af Israel.

Vi vil markere vores utilfredshed mod Israels brutalitet i de besatte områder og på Vestbredden og den danske regerings reaktion på denne brutalitet.

Vi vil gøre opmærksomhed på den brutale taktik, som Israel anvender ved den ulovlige besættelse af de palæstinensiske områder.

Vi vil understrege kravet om, at alt samarbejde med virksomheder, der har kontakt til Israel, afbrydes.

Vi vil stoppe hadet. Stoppe forbrydelserne. Hjælpe med at redde resterne af Palæstina.

Palæstinenserne er et folk, der vil have fred mere end noget andet folk. Vi er træt af et liv fyldt med blodudgydsler og dræbte børn.

Vi appellerer til det danske samfund om at forstå og støtte palæstinensernes sag og opfordrer alle til at yde med selv den mindste støtte og bidrag for at gøre situationen bedre. Jeg opfordrer til, at vi via dette initiativ kan stå sammen og opfordre vores folkevalgte regering til at lytte til os, folket. Vi, folket, kræver en dansk ledede økonomisk sanktion mod Den Israelske Regering.

Det står klart, at Ariel Sharon er ikke manden, der kommer til at indfri håbet om fred i området. Han er ikke manden, der kommer til at indfri håbet om at de palæstinensiske børn kan lege trygt i gaderne, sådan som børn nu engang har ret til at lege. At jøder og palæstinensere evt. kan vokse op sammen side om side.

Tak for ordet og fortsat god 1. maj…

Netavisen 7. maj 2002