Stop støtten til nazi

Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) har på sit ordinære hovedbestyrelsesmøde på frihedsdagen den 4. maj 2002 besluttet at opfordre regeringen til at standse den fortsatte politiske og økonomiske støtte til den nazistiske Jonni Hansen-gruppe i Greve. Hovedbestyrelsen opfordrer andre organisationer til at slutte op om denne holdning og erklærer:

Sammen med andre regeringer har den danske besluttet at stemple en række politiske organisationer og enkeltpersoner som terroristisk. Det rejser mange spørgsmål. Regeringen glemte nonchalant den danske nazigruppe omkring den voldsdømte Jonni Hansen. FMN gør (atter) opmærksom på, at medlemmer af nazigruppen blev idømt strenge straffe for forsøg på ved brevbombeattentater at myrde uønskede politiske modstandere – demokrater og antifascister.

Danmark er det eneste af alle verdens lande, som officielt gøder jordbunden for nazistisk ideologi og opmuntrer nazisterne. Det sker på trods af, at danmark i henhold til bl.a. FNs antiracistiske konvention, som Danmark har tilsluttet sig, er forpligtet til at standse nazistisk virksomhed og respektere det direkte forbud imod at yde økonomisk støtte til den.

FMN opfatter det som en barok demonstration af regeringens historieløshed og manglende respekt for de titusinder af modstandsfolk, som under den tyske besættelse kæmpede for Danmarks frihed, at den danske støtte ydes af skatteborgerne gennem kulturminister Brian Mikkelsen. Det er den samme minister, som i strid med givne løfter fastholder, at der nu skal betales entré for at besøge Frihedsmuseet, der blev skabt af modstandsfolkene og skænket til befolkningen som en folkegave – sammen med ni 4-maj-kollegier til ungdommen og to fremragende plejehjem.
I øvrigt må nazismen betragtes som det modsatte af kultur.

FMN opfordrer regeringen til efter denne 4. maj at tage den nævnte skæve udvikling op til drøftelse og ændre den i overensstemmelse med ansvarlighed over for frihedsvisionerne fra de allieredes og den danske befolknings jublende frihedsdag den 4. maj 1945.

For FMNs hovedbestyrelse

FREDE KLITGÅRD

Netavisen 6. maj 2002

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne