Sharons “terrorkrig” mod palæstinenserne er en direkte aflægger af USA´s “terrorkrig”

Tale holdt ved Rød 1. maj 2002 Munkemose i Odense
af Henning Paaske Jensen, formand APK-FYN

Indgangen til Munke Mose
Klik og forstør

Det står i dag fuldstændig klart at USA udnyttede den 11. september 2001 til at erklære en langvarig såkaldt “krig mod terror”.
Lige nu må vi ikke være blinde for at Sharons “terrorkrig” mod palæstinenserne er en direkte aflægger af USA´s “terrorkrig”.
Når Bush udtaler den israelske krigsforbryder Sharon er en ´fredens mand´, er det med til at blotlægge det makkerpar, der mener at man ved at bruge ´den store hammer´ kan få verdens folk og herunder det palæstinensiske folk til at underkaste sig deres herrer og opgive deres nationale rettigheder, men det vil ikke ske.

Trængsel ved indgangen til Rød 1. maj
Klik og forstør

Der er tidspunkter i historien hvor man som menneske og medmenneske ikke kan vende ryggen til. Lige nu er et af dem i forhold til Palæstina.
Vi kan ikke vende ryggen til massakren og krigsforbrydelserne i den palæstinensiske flygtningelejr Jenin. Af bitter erfaring ved vi, at virkeligheden overgår selv de værste mareridt om, hvad der er foregået i de sidste timer af disse menneskers liv.
Israel har med sine forhalinger omkring en undersøgelse og deres uhyrlige krav om at Israel skal bestemme over vidner endnu engang afsløret sig som en forbryderisk regering, som baserer sig på statsterrorisme.

Bush, Sharon og hans ekko Fogh – Vi tror jer ikke, når I siger, det blot er endnu en nødvendig krig mod barbariske terrorister. Den Israelske krigsforbryder Sharon har udråbt et helt folk, børn unge og gammel til terrorister. USA pumper militært udstyr i den israelske besættelsesmagt- for 100 millioner korner hver eneste dag. Hvem der er de virkelige barbarer og statsterrorister kan vi ikke lukke øjnene for.

Hvis vi vil kalde os selv for frie, anstændige og værdige mennesker må vi kræve terrorkrige stoppet og stoppet NU. Israel må trække sig ud af de besatte områder i Palæstina NU. Israel må totalt isoleres af det internationale samfund indtil det sker.

Ca. 10.000 deltog i det traditionsrige 1. majarrangement

Ser vi tilbage er det blot 6 måneder siden USA indledte sin terrorkrig mod Afghanistan. Døgn efter døgn blev landsbyerne, markerne, flygtningelejrene tæppebombet. Men krigen er der fortsat. I dag er centralasien, Kaukasus spækket med amerikanske militærbaser og tropper. Den 17. april udtalte Bush: “Taliban regeringen er kun det første regime som vil falde i krigen mod terror” og pegede på en fortsat trussel fra den såkaldte “ondskabens akse” Det er også tydeligt at krigen i dag omfatter Palæstina, Latinamerika og Filippinerne.
Som en del af “ondskabens akse” varsler USA en ny storkrig mod det Irakiske folk. Også her kræves der betingelsesløs underkastelse. I forvejen har den amerikanske strangulering af det Irakiske folk betydet tusinder og atter tusinder af menneskeliv på samvittigheden. Ja USA s efterretningsvæsen har direkte kalkuleret med hvor mange tusinder, der ville dø på grund af manglende kemikalier til behandling af drikkevand. En forbrydelse af dimensioner, der har betydet en eksplosiv stigning i børnedødeligheden.

Arbejderpartiet Kommunisternes og DKUs telte på Rød 1. maj i Munke Mose

Mon det er nogen tilfældighed at både Afghanistan, Irak og Palæstina tilhører områder med de største kendte oliereserver i verden: Kaukasus og Mellemøsten.
Det er ingen overdrivelse at påstå konflikterne dybest set stinker af olie. At sikre sig kontrollen over olien, koste hvad det vil, det er en vigtig del af USA’s og andre stormagters spil i disse områder. En kamp om markeder og militærstrategisk indflydelse.
Udover Afghanistan, og Palæstina (via stedfortræder) ser vi amerikanske soldater sat ind mod folkeopstande på Filippinerne og i Columbia. USA har lige støttet et militærkup i Columbia som slog fejl.

Hele denne “kamp mod terrorisme” har også betydet at racisme og fremmedhad bliver næret og trives. Vi ser reaktionen marcherer. Højreekstremister får regeringsmagten.
Vi ser “Terrorlovgivning” indskrænker de demokratiske rettigheder, beskærer muligheden for politisk protest og arbejdernes kampmuligheder.

Udsnit fra anden side af Munke Mose

Det er os der kommer til at betale. Vi siger Nej til at sende danske soldater i krig for dollar eller euro
Oprustning, krige og rekordprofitter betales af de almindelige arbejdende og af verdens fattige hvor gældsfælden udvikler sig eksplosivt.

Derfor vender arbejderne og folkene sig over hele verden mod det amerikanske krigsvanvid.

Men vi må ikke glemme hvordan den tidligere regering under Nyrup agerede.

Husker I ikke hvordan han stillede sig 100 pct. bag Bush og hans terrorkrig: Vi går med USA hele vejen igennem udtalte Nyrup straks.

Den pavestolte Fogh hjemkommet fra USA var ved at brække ryggen af bare underdanighed for det amerikanske krigsvanvid. En politik som udvikler sig som et ekko af den amerikanske præsident og hans livsfarlige politik.

Fog skal nu trone som formand for EU i det kommende halve år, hvor nye skridt mod superstaten og supermagten tages. Det kan ikke undgå, at betyde at der vil være store folkelige protester ved EU topmøder i næste halvår. EU er ikke arbejdernes og folkenes projekt, men udelukkende et projekt for storkapitalen, for monopolerne.

Der er herfra vi pålægges utallige love og direktiver, der bl.a. betyder privatisering og udlicitering og bekæmpelse af solidariske løsninger. Det er herfra den fleksible arbejdstid henter sin næring. Det er herfra fedterøsvssystemet med NY løn indenfor det offentlige sættes på skinner.
Derfor vender arbejderne i EU landene sig imod monopolernes Union. Derfor skal Danmark ud af EU.

Musik bl.a. Marianne Knorr og her
Ramasjang

Anders Foghs højreblok med Dansk Folkeparti vil gennemtvinge den “minimalstat” Fogh ønsker: Et nyliberalt samfund indrettet til maksimal profit og glæde for monopolerne. Derfor skal alle solidariske tilkæmpede ordninger fjernes. Det Fogh ønsker er Farum modellen i maxi-størrelse. Også dette projekt er vendt mod det store flertal.
Derfor må vi vende os imod Fogh regeringen og hele dens væsen.

På mange måder er vi i en situation som kræver modstand, organisering, kamp og aktivitet. Modstanden må komme nedefra. Fra de folkelige kræfter som begynder at sige fra.
Det kræver samling omkring en politik for fred og imod krig, for arbejdernes og den brede befolknings rettigheder.
En modstand rettet mod enhver Nato og Unions regering.
Ikke et program for at føre socialdemokratiet tilbage til regeringsmagten, det kender vi alt for godt med deres accept af terrorkrig, nedskæringer og unionspolitik.

Det er den vej, Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler

Foghs og Nyrups følgagtighed over USA og EU vil føre til katastrofe.

Sammen må vi gøre vores til at stoppe dem.

Det er kun et samfund hvor det ikke er pengene der hersker, som på længere sigt vil kunne sikre os en fremtid – et socialistisk samfund.

Netavisen 5. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne