1. maj 2002: For fred! For socialisme!

USA benyttede 11.09.2001 til at erklære en endeløs ‘krig mod terror’. Dens konsekvenser: Israelske massakrer i Jenin og på det palæstinensiske folk. Afghanistan. En mulig ny storkrig mod Irak. Centralasien og Kaukasus spækket med amerikanske baser. US-soldater sat ind mod folkeopstande på Filippinerne og i Colombia. USA-støttet militærkup i Venezuela.
Racisme og fremmedhad stortrives. Reaktionen marcherer. Højreekstremister får regeringsmagt. .
‘Terrorlovgivning’ indskrænker de demokratiske rettigheder, beskærer politisk protest og arbejdernes kampmuligheder. Oprustning, krige og rekordprofitter betales af de arbejdende og af verdens fattige.
Derfor vender arbejderne og folkene sig over hele verden mod det amerikanske krigsvanvid.

Nyrup og hans regering stillede sig 100 pct. bag Bush og hans terrorkrig. Fogh er et ekko af den stupide amerikanske præsident og hans livsfarlige politik.
ogh skal trone som formand for EU i det kommende halve år, hvor nye skridt mod superstaten og supermagten tages. EU er storkapitalens og monopolernes projekt.
Derfor vender arbejderne i EU-landene sig imod monopolernes Union. Derfor Danmark ud af EU.

Anders Foghs højreblok med Dansk Folkeparti vil gennemtvinge den ‘minimalstat’, Fogh ønsker: Et nyliberalt samfund indrettet til profit og glæde for monopolerne. Farum-modellen i maxi-størrelse. Også dette projekt er vendt mod det store flertal.
Derfor vender vi os mod Fogh-regeringen og hele dens væsen.

Situationens alvor kræver organisering, kamp og aktivitet, som må genopbygges fra grunden. Det kræver samling omkring en politik for fred og imod krig, for arbejdernes og den brede befolknings krav og rettigheder. Rettet mod enhver NATO- og Unionsregering, ikke et program for at føre socialdemokratiet tilbage ved regeringsmagten.
Det er den vej, Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler.
Foghs og Nyrups følgagtighed over for USA og EU fører til katastrofe.

Socialismen er fremtiden

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne