Frederiksborg amt: Farum-modellen lever Udbytning af handicappede og sygehusprivatisering

Hvis nogen skulle tro, at Farum-modellen er død med Peter Brixtoftes detronisering, kan de godt tro om igen. Den lever i bedste velgående og breder sig stadig landet over. I Frederiksborg Amt trasker man videre i Venstreideologens fodspor og vil udnytte handicappede som gratis arbejdskraft og privatisere sygehusene.

Handicappede som gratis arbejdskraft: Strejke
Der findes et uudnyttet arbejdskraftpotentiale, som ikke får lov til at passe sig selv: Handicappede f.eks. I Frederiksborg Amt truede de med strejke, da det blev for groft …
Misbruget af folk på overførselsindkomst som billig arbejdskraft uden faglige rettigheder kender ingen grænser. Det har i årevis været kotume i amterne at lade handicappede arbejde for en ussel betaling med opgaver af typen fremstilling af rawplugs og knagerækker, til en løn, som har været rent symbolsk og udsat for stadige forringelser.
I Frederiksborg Amt modtager en række handicappede en fyrstelig månedsløn på hele 541 kr. for – ja – netop at fremstille rawplugs og knagerækker. Men nu fandt amtet på at skære yderligere ned på det sociale budget, bl.a. gennem en total udryddelse af lønnen til de handicappede. Fra 1. juni ville amtspolitikerne have mange af dem til arbejde gratis. De øvrige handicappede skulle på nedsat løn.
De nye satser skulle være sådan: Handicappede, som indtil nu havde modtaget den højeste lønsats på 1.124 kroner om måneden, skulle ned til 993 kroner. Handicappede, der har fået næsthøjeste sats på 832 kroner om måneden, skulle spises af med 702 kroner – mens de handicappede, der er på den laveste lønsats og hidtil er blevet betalt 541 kroner, fremover skulle arbejde totalt gratis.
Det sagde de handicappede af gode grunde nej til. De varslede strejke i en uge fra i mandags. Og det virkede. Den konsekvente modstand blandt de handicappede og varslingen af strejke mod de nye forringelser af deres lønforhold fik Frederiksborg Amt til at trække følehornene til sig. De planlagte nedskæringer af lønforholdene blev trukket tilbage. Det oplyser Jan K. Nielsen, som er talsmand for de handicappede, der arbejder på de beskyttede værksteder.
Han har på vegne af de handicappede indgået en ny aftale med formanden for socialudvalget i Frederiksborg Amt, der sikrer uændrede lønforhold. De amtslige planer om at skærpe misbruget af de handicappede som ekstrem billig eller total gratis arbejdskraft blev tvunget af bordet.
Der er tale om en klar sejr, der kan få stor betydning også for de handicappede i landets øvrige amter, da man uden tvivl vil være mere forsigtige med at følge i Frederiksborg Amts fodspor og skære yderligere ned på de handicappedes “løn”.

Sygehus(e) skal privatiseres
Men Frederiksborg Amt har mere i posen: Nu planlægger man at privatisere Hørsholm Sygehus.
Privatiseringen vil komme til at foregå på den måde, at man omdanner sygehuset til et aktieselskab, hvor private investorer får adgang til at opkøbe aktier. Dermed vil private firmaer – godt nok i første omgang sammen med Frederiksborg Amt – stå for driften af et offentligt sygehus. Med andre ord: Der lukkes yderligere op for at de private firmaer kan tjene guld på folks sygdomme.
Planerne om at privatisere Hørsholm Sygehus er blevet videresendt til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som skal give den endelige tilladelse. Han vil først inden for nogle uger tage stilling, og i mellemtiden er lobbyarbejdet for at sikre det politiske flertal på Christiansborg bag privatiseringen i fuld gang. Flertallet skal nu nok, regeringens privatiseringsiver in mente, blive fundet.
Så hvornår det næste skridt i privatiseringen af det danske sygehusvæsen finder sted, er endnu uvist, men planerne er langt fremme.
Hvor mange amter, der derpå vil følge i Frederiksborg Amts fodspor og privatisere offentlige sygehuse, er et åbent spørgsmål.
Farum-modellen er død i Farum – men den lever på landsplan.

Kommunistisk Politik 9, 2002
.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne