FREDSMARCHEN TÆNDTE HÅB OG STYRKEDE VILJEN TIL MODSTAND MOD KRIGENS GALSKAB

En hjertelig tak til alle der deltog i Fredsmarchen

Af STOP TERRORKRIGEN – Et netværk for fred

Fredsmarchen i København den 20. april blev en storslået manifestation af dansk fredsvilje.

På den internationale aktionsdag mod krig og racisme, der især kom til at fokusere på Israels krig mod palæstinenserne, viste hundredtusinder verden over – fra Det Hvide Hus i Washington over Australien til Tokyo, fra Gøteborg og Madrid til hovedstæderne i Latinamerika, den samme vilje til at kæmpe for freden.

Mindst 5000 deltog i Fredsmarchen i København. På Dag Hammarskjölds Allé– vis-a-vis USA’s ambassade, foran Christiansborg og på Rådhuspladsen lød budskabet om behovet for fred – farverigt, facetteret og indtrængende.

Fredsmarchen byggede bro over etnisk forskellighed og fik mange, der til dagligt står hver for sig, til at forene kræfterne. Socialdemokraten Lasse Budtz understregede i sin tale på Rådhuspladsen, at ”situationens alvor bragt mange forskellige kræfter og bestræbelser i kampen for fred til at rykke sammen”.

Fredsmarchen blev en gribende manifestation af situationens alvor, af sorg over massakrer og krigsforbrydelser, og udtrykte håb for en mere harmonisk verden og en bedre fremtid.

Hundredvis af aktører, kunstnere, fredsaktivister og talere udførte et kæmpearbejde for at få det store arrangement til at fungere. Men først og fremmest bidrog deltagerne – med deres skilte, udklædning, sange, talekor og værdige optræden til at dagen blev en smuk markering for ønsket om fred.

FredsVagten afleverede et åbent brev til den amerikanske præsident ved USA’s ambassade og udtalelsen til regering og folketing vedtaget foran Christiansborg understregede alle deltagernes fælles budskab:
STOP KRIGEN – NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE.

Uvist af hvilken grund blev Fredsmarchen i høj grad overset af medierne, der ikke fandt det fornødent at oplyse læsere, seere og lyttere om afholdelsen af århundredets hidtil største fredsmanifestation. Næste gang vi marcherer sammen må vi blot gøre det endnu større!

At marchen inspirerede til fortsat aktivitet og kamp for freden fremgår også af den kendsgerning, at 56 nye aktivister meldte sig til at deltage i den permanente FredsVagt foran Christiansborg.

Arrangørerne bag marchen, STOP TERRORKRIGEN og de øvrige organisationer i arrangementsudvalget, ønsker at takke alle for deres bidrag til dette vigtige skridt på vejen mod en fredelig løsning af problemerne i verdens brændpunkter.

STOP TERRORKRIGEN
– et netværk for fred

Netavisen 25.04.02