Ikke billigere sund mad

Et konkret forslag fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse om bevidst at gøre sund mad billigere via nedsat moms, så den fattigste del af befolkningen får råd til at leve sundt, er øjeblikkeligt og effektivt skudt ned af regeringen og den socialdemokratiske opposition.

Mens en lang række ernæringseksperter og Forbrugerrådet støtter forslaget om at sænke momsen på sunde fødevarer, afviser politikerne fra den nuværende og tidligere regering blankt forslaget. Der vil ikke blive tale om indførsel af differentierede momssatser, det er alt for besværligt/bureaukratisk, så det vil ikke blive billigere at leve sundt og ernæringsrigtigt.

Det vil fortsat være forbeholdt de rige, der ikke behøver at se så nøje på priserne på de produkter, de køber ind, at følge eksperternes råd om at leve sundt. En kendsgerning, der på ny er blevet bekræftet af den seneste helbredstest af den danske befolkning fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er de økonomisk svagest stillede i samfundet, som hverken økonomisk har råd til eller socialt overskud til at leve sundt, der lider af skrantende helbred som følge af decideret usund, men billig kost.

Overlæge Hans Storm fra Kræftens Bekæmpelse slår fast, at der sagtens kunne gøres noget effektivt for at forbedre folkesundheden. Hvis prisen på basale mere sunde fødevarer som frugt og grøntsager blev sat ned, så flere fik råd til at købe sundt ind, ville man kunne forebygge en lang række udbredte folkesygdomme – som kræft, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og fedme. Sygdomme, som rammer stadigt flere danskere og ikke mindst UnderDanmark.

Han mener, at nedsat moms vil være et effektivt skridt. Det vil styrke ændringen af kostvanerne, når sunde basisfødevarer som frugt, grøntsager og kornprodukter blev gjort billigere. Alle ville få råd til at leve sundt. Når andre lande har differentieret moms på forskellige varegrupper, så kan det sagtens lade sig gøre også i Danmark. Trods lidt administrativt besvær i starten vil der endog være penge at spare via forebyggelse af en række sygdomme.
Men som sagt: forslaget om at indføre lavere moms på sunde fødevarer er blevet skudt ned – næsten inden det overhovedet er blevet fremsat. En konkret indsats for at forbedre folkesundheden står ikke på den politiske dagsorden.

Netavisen 17. april 2002