Boligbyggeri gået helt i stå

Kommunerne har som en følge af de økonomiske håndfæstninger, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, på det nærmeste totalt bremset for al byggeri af nye almennyttige boliger med stigende ventelister til følge.

Det forventede byggeboom, som skulle slå igennem i år, er blevet aflyst. Man havde ellers forudset, at 11.000 nye almene boliger ville blive bygget i løbet af 2002 som et resultat af, at det lovbefalede grundtilskud fra kommunerne var sat ned fra 14 til 7 pct. af byggesummen. Det skulle dermed være gjort væsentligt billigere for kommunerne at sætte almennyttigt boligbyggeri i gang.

Der er tale om en boligpolitik, som efter sigende skulle føre til bygningen af flere almene boliger og dermed nedbringe de alenlange ventelister. Der er blot en hage ved politikken på boligområdet. Den modarbejdes direkte af andre dele af regeringens politik overfor kommunerne, herunder ikke mindst de skærpede krav til kommunerne om at skære ned på udgifterne i forbindelse med indgåelsen af de årlige håndfæstninger mellem staten (regeringen), amterne og kommunerne.

Ifølge cheføkonom Henrik Stig Sørensen, Byggeriets Arbejdsgivere, har regeringens seneste krav til kommunerne om at gennemgå budgetterne og spare, hvad de kunne, fået kommunerne til at smække kassen i for tilskud til alment boligbyggeri – ikke mindst for familieboliger.

Bag det nye kommunale nedskæringsfelttog står indenrigsminister Thor Pedersen og Kommunernes Landsforening, i fællesskab. Ifølge regeringen var de kommunale budgetter svulmet op, hvorfor den kommunale nedskæringskniv igen måtte føres. Hårdt og nådesløst. Kniven har ikke mindst ramt det almene boligbyggeri hårdt. Byggeriet er i dag stort set gået helt i stå.

Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening er temmeligt bekymret. Det er dybt problematisk, at regeringen på den ene side taler om øget boligbyggeri, og på den anden side presser kommunerne helt bund i økonomisk. Der er kun en vej til at øge boligbyggeriet, og det er at sikre kommunerne de tilstrækkelige økonomiske midler, mener han.
De i forvejen ekstremt lange ventelister til alment boligbyggeri vil vokse yderligere som en følge af byggestoppet, frygter de sociale boligselskaber.

Netavisen 17. april 2002