KTO-mæglingsforslag på usikker kurs

Forbundslederne på det amtslige og kommunale område følte sig sikre på vedtagelsen af et usselt treårigt forlig på 5½ pct. Sygeplejerskerne omstødte på deres kongres forbundsledelsens anbefaling og sluttede derved om lærernes anbefaling af et nej.
Usikkerheden om resultatet af den endelige urafstemning, som afsluttes den 29. april, har nu bredt sig.

De 650.000 ansatte i amterne og kommuner har i årevis givet deres utilfredshed med Ny Løn til kende. Deres forhandlere (KTO) ved dette års overenskomstforhandlinger har i ord tilkendegivet, at de ville respektere harmen. Derfor valgte KTO at lægge an til et sammenbrud, hvilket for første gang førte KTO og de offentlige arbejdsgivere i Forligsinstitutionen. Efter lynforhandlinger fremkom mæglingsformand Mette Christensen med et forslag til forlig, som begge parter umiddelbart accepterede.
Forliget bestod af en treårig overenskomst, som styrkede Ny Løn-systemet og kun gav 5½ pct., hvilket betyder en mærkbar reallønstilbagegang.

Flere store forbund anbefalede hurtigt deres medlemmer et JA til overenskomsten. Det gjaldt FOA, SiD, KAD, socialpædagogerne og pædagogmedhjælperne. Dansk Sygeplejeråd blev taget til indtægt for samme holdning, mens Akademikernes Centralorganisation stillede deres medlemmer frit. En enig hovedbestyrelse for folkeskolelærerne tilkendegav, at de ikke kunne acceptere en så stor udvidelse af det ny lønsystem, hvorfor de som det hidtil eneste forbund anbefalede deres medlemmer at stemme nej.
De skulle ikke blive de eneste.

På en kongres i Dansk Sygeplejeråd besluttede de delegerede med overvældende flertal at anbefale medlemmerne at stemme NEJ. 116 delegerede sagde NEJ, mens kun 41 anbefalede at JA. Begrundelsen er, at resultatet simpelthen er for ringe, og at udbygningen af Ny Løn kan ikke accepteres.
Sygeplejerskerne peger først og fremmest på to grunde, der hver for sig burde være tilstrækkelige til at stemme OK-forliget ned. For det første er de tilbudte lønstigninger i løbet af den treårsperiode, som den nye overenskomst skal gælde, alt for ringe. De foreslåede beskedne generelle lønstigninger på 5,5 pct. garanterer på ingen måde mod, at de offentligt ansattes realløn undergraves som følge af inflationen.

Oveni kommer forslaget om at udbygge det ny, splittende lønsystem, Ny Løn, som sygeplejerskerne er kraftige modstandere af. I OK-udtalelsen fra Dansk Sygeplejeråd udtrykker man manglende tillid til de lokale arbejdsgiveres forhandlingsvilje omkring Ny Løn, hvorfor den yderligere udbygning af Ny Løn ikke kan accepteres.
Endelig er man stærkt skeptiske over for den nye arbejdstidsaftale, der er indeholdt i OK-forliget og åbner op for yderligere fleksibel arbejdstid. Sygeplejerskerne frygter, at et ja til OK-forliget ved den kommende urafstemning blandt de kommunalt og amtsligt ansatte vil få alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet.
Summa summarum: Mæglingsforslaget er så ringe, at det bør stemmes ned, lyder den klare melding fra Dansk Sygeplejeråd.

Resultatet af afstemningen er dermed gjort langt mere usikkert, end forhandlerne bryder sig om, idet mange medlemmer ikke har til sinds at følge deres lederes anbefaling af et JA til fedterøvspuljer og en reallønstilbagegang.
Forligsmanden har sammenkædet afstemningen, så der bliver tale om en samlet godkendelse eller forkastelse. Resultatet offentliggøres den 30. april.

Kommunistisk Politik 8, 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne