Højreregeringen bryder folkeskoleforlig og holder FN-kritik hemmelig

For at tromle den kulsorte udlændingepakke igennem tager Fogh og Co. tages ret usædvanlige metoder i brug – såsom sprængning af de ellers så lovpriste ‘brede politiske forlig’ – i dette tilfælde om folkeskolen. Og gennem længere tid hemmeligholdt den en skarp kritik fra UNHCR, FN’s flygtningehøjkommissariat.

En af de vigtigste punkter i højreregeringens udlændingepolitik har været en total udradering af den obligatoriske modersmålsundervisning. Et så centralt punkt, at Fogh og Co. med fuld opbakning fra støttepartiet Dansk Folkeparti bevidst og som den første regering nogensinde nu har brudt et indgået folkeskoleforlig, fordi forligspartierne har sagt fra overfor forslaget om at afskaffe den obligatoriske modersmålsundervisning.

Samtidig med, at man nu har sat de normalt så højtbesungne parlamentariske levemåder ud af kraft, har man lige så bevidst forsøgt at bremse for, at den skarpe kritik fra UNNCR (FN’s flygtningehøjkommissariat) af den danske udlændingepolitik kom til offentlighedens kendskab.

Allerede den 19. marts modtog integrationsministeriet kritikken i form af et notat fra UHNCR, men først den 10. april, over tre uger senere, kom kritikken i offentlighedens søgelys – via en afsløring af hemmelighedskræmmeriet i Jyllandsposten. Simon Thorbek, som er lektor i socialret v. Den Sociale Højskole, mener, at regeringen har forholdt Folketinget vigtige oplysninger ved ikke at udlevere det centrale dokument hurtigere.

Dokumentet var faktisk regeringen i hænde inden førstebehandlingen af den udlændingepakke, som UNHCR kritiserer så skarpt og som, hvis eller når den vedtages, kan resultere i, at der rejses retssag mod Danmark ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. De stærkt fremmedfjendske forslag i udlændingepakken, er ifølge UNHCR på kant med en række internationale konventioner.

Ikke blot folketingsmedlemmerne og offentligheden i almindelighed er blevet holdt hen i uvidenhed om kritikken. Selv det nedsatte integrationsudvalg blev ikke informeret, heller ikke under en teknisk gennemgang af udlændingepakken, der fandt sted i går – kort tid inden boblen brast. Morten Ejrnæs, sociolog ved Ålborg Universitet, finder det betænkeligt, at der tilsyneladende lægges hindringer for en åben debat. Efter hans mening kan regeringen ikke længere påstå, at den nye udlændingelov ikke strider mod internationale konventioner.

Netavisen 11. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne