Kraftig FN-kritik af Fogh-regeringen

Den yderst fremmedfjendske politik, som Fogh og Co. med aktiv støtte fra Dansk Folkeparti fører, strider ifølge FN’s flygtningehøjkommissariat mod international ret. Chancerne for en retssag mod den danske stat ved den europæiske menneskerettighedsdomstol er stigende.

Højreregeringens diskrimination via lov – de voldsomme stramninger af udlændingelovgivningen – er blevet mødt med kraftig kritik også uden for Danmarks grænser. Nu senest – på ny – fra UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat.
I et brev stilet til den danske regering ovenpå førstebehandlingen af udlændingepakken i Folketinget slår direktør for UNHCR’s afdeling for International Beskyttelse, Erika Feller, fast, at visse aspekter af regeringens lovforslag synes at være uforeneligt med gældende international ret på flygtninge- og menneskerettighedsområdet. Især fire punkter i udlændingepakken vækker dyb bekymring og stærk kritik.

Det er afskaffelsen af “de facto flygtningebegrebet”, der vil betyde, at kun konventionsflygtninge og flygtninge, som kan risikere at blive sendt hjem til dødsstraf, tortur, nedværdigende behandling eller straf, vil kunne få opholdstilladelse. Derimod vil personer, der flygter fra vilkårlige virkninger af en væbnet konflikt eller generel vold, ikke længere kunne få godkendt ophold i Danmark, da de ikke er “personligt forfulgte”. En klar forringelse af flygtningenes retstilling/forhold.

Dertil kommer indførsel af lavere kontanthjælp til flygtninge/indvandrere end til danskere, samt syv års ophold i Danmark før en permanent opholdstilladelse eventuelt udstedes og som det fjerde punkt stramningerne af reglerne for familiesammenføring.

UNHCR’s klare kritik af VK-regeringens udlændingepolitik affejes arrogant af integrationsminister Bertel Haarder. Enkelte bemærkninger fra UNHCR vil føre til præciseringer, men på ingen måde til egentlige ændringer af lovforslagene, lover ministeren og fortsætter, at han godt forstår, at UNHCR er kede af, at Danmark ikke længere er en superduks, men nu kun en almindelig duks. For det er vi stadigvæk, hævder Bertel Haarder.

Netavisen 11. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne