Fogh-regeringen – et varemærke for brutal og ideologisk nedskæringspolitik

Transportarbejdere fra SiD Odense Transport – forsamlet til generalforsamling d. 19. marts 2002 – udtaler følgende:

Det bliver efterhånden mere og mere klart, at den nye borgerlige regering – anført af partiet Venstre – støt og roligt arbejder hen imod tilvejebringelsen af Anders Fogh Rasmussen’s idealstat, som han i sin famøse bog har kaldt “minimalstaten”; dette ideologiske felttog – der under valgkampen blev sovset ind i forførende floskler og valgflæsk – indebærer en i liberalismens navn om sig gribende individualisering af samfundet og en gradvis afskaffelse af kollektive rettigheder og goder. Den borgerlige regering er nu stille og roligt i fuld gang med at underminere den danske model, der er rygraden i aftalestystemet på det danske arbejdsmarked.

Den helt centrale rolle – som arbejdsmarkedets parter spiller, når det drejer sig om opretholdelse af ro og stabilitet på arbejdsmarkedet – skal løbende minimeres……. og til sidst helst helt fjernes, hvis Venstre og regeringspartneren får held til at gennemføre deres forehavende sammen med støttepartier. Dette ideologisk betonede stormløb kører allerede i højeste gear. Fagbevægelsen skal slagtes og lønmodtagerne have kniven !

Regeringen vil oprette en tværfaglig A-kasse i statsligt regi. Den vil lovgive om deltid, hvilket betyder, at indgåede overenskomster sættes ud af spillet, og at arbejdsgivere med henvisning til virksomhedens tarv kan afskedige velaftjente medarbejdere, hvis de pågældende personer ikke har råd til at gå på deltid; vi frygter med rette, at fagbevægelsen fra arbejdsgivernes side vil blive mødt med massive krav om deltidsbeskæftigelse som en konsekvens af gennemførelsen af dette forslag.

Alle disse arbejdsmarkedspolitiske uhyrligheder – som er skræddersyet til lejligheden og tilrettelagt ned til mindste detalje af Venstre – finder sted, fordi den danske aftalemodel nu skal undermineres i individualismens og det frie valgs navn.

Regeringens udlændingeudspil skal bruges som rambuk for et attentat på kontanthjælpssatserne. Man vil nedsætte eller afskaffe mindstelønnen i overenskomsterne. Aktivering af ledige rammes hårdt af sparekniven. Arbejdsmarkedets Feriefond skal nedlægges. Landets 1,5 mio. aftenskolekursusdeltagere skal sættes uhyrligt op i brugerbetaling; mange vil derfor fravælge folkeoplysning. Daghøjskolerne, VUC og AMU rammes af sparekniven. Mere end 5000 stillinger i den offentlige sektor spares væk. BST og arbejdsmiljøet udsættes for et sandt spareblodbad……. og sådan kunne man forsætte opremsningen af den borgerlige regerings uhyrligheder vendt mod almindelige mennesker. Men Venstre vil også i løbet af en 4-årig periode lette landbruget for 1,1 mia. kr. ved afskaffelse af al skat på produktionsjord.

Fogh-regeringen er godt på vej til at blive et varemærke for brutal og ideologisk nedskæringspolitik. Vi vil stå sammen i forsøget på at vælte denne asociale regering.

Odense den 19. marts 2002

Dirigenter: John Noach & Steen Horst

Netavisen 27. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne