Ulovlig politisk registrering

Af Globale Rødder

PETs pressemøde den 11. marts var et led i en ny strategi for den ellers så hemmelige tjeneste. Åbenheden er tosidet. På den ene side er det godt at få større indblik i hvad de 370 ansatte beskæftiger sig med, på den anden side er der fare for at tjenesten bruges politisk til at fremkomme med falske trusselsbilleder. PET kan dække sig ind under hensynet til statens sikkerhed når der stilles spørgsmål om deres påstande.

På den baggrund har organisationen Globale Rødder bedt Line Barfod fra Enhedslisten afkræve justitsministeren svar på den politiske registrering der kom frem på PET’s pressemøde.

Over for Berlingske tidende hævdede Kriminalkommissær fra PET Flemming Götche “at der har været dansk deltagelse ved uroligheder i f.eks. Prag, Nice, Gøteborgog Genua – med registrering af 60 deltagende danskere i Nice, 170 i Gøteborg og mindst 30 i Genua.”

Det er for os bekymrende at man vælger at foretage en så omfattende registrering af mennesker der vælger at benytte deres ret til at demonstrere.

Vi ønsker derfor at Justitsministerens svarer på:

1) På hvilket retslige grundlag disse mennesker er registreret?

2) Om PET havde en konkret mistanke mod de danske deltagere. Henholdsvis 170 i Göteborg, 60 i Nice og 30 i Genua?

3) Og i bekræftende fald om PET fortsat finder at der er en begrundet mistanke til at lade det antal mennesker være registreret?

4) Hvis spørgsmål 3 besvares benægtende, om de pågældende personer så er blevet slettet fra Efterretningstjenestens register?

5) Hvilke muligheder er der for demonstranter for at få bekræftet at de nu er slettet fra registret?

Vi finder det tvivlsomt om PET f.eks. har kunne registrere 170 personer i Göteborg, uden at der er tale om egentlig politisk registrering. Arbejdet der skulle kulegrave de politiske registreringer PET har foretaget op til 1989, kan
vise sig at være utilstrækkeligt, hvis PET så sent som sidste år valgte at registrere lovligt politisk aktive.

Se også
Demonstranter kriminaliseres
PETs topmødeforberedelser

Globale Rødder er en nystiftet organisation som blandt andet har til hensigt at skabe aktiviteter i forbindelse med EU-topmødet til december. Globale Rødder arbejder med ikke-voldlige aktioner og civil ulydighed. Vi ønsker at samle folk fra hele Europa, til aktiv modstand mod den kapitalistiske globalisering.

Netavisen 15. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne