Mæglingsforslag for offentligt ansatte: Ny Løn udbygges

Danmarks Lærerforening anbefaler medlemmerne at stemme nej til det mæglingsforlig, som torsdag eftermiddag blev offentliggjort i Forligsinstitutionen, mens BUPLs hovedbestyrelse derimod med et omend et knebent flertal anbefaler deres medlemmer at stemme ja.

Selvom en ifølge Jyllandsposten/Ritzau “tydeligt tilfreds” forligsmand Mette Christensen fremlagde mæglingsforliget, der – hvis det vedtages ved de kommende urafstemninger i de offentlige forbund – vil give generelle lønforbedringer på 5,55 pct., to ekstra feriedage og lidt mere i pensionsopsparing, men samtidig betyde en ny saltvandsindsprøjtning til det forhadte og splittende nye lønsystem, “Ny Løn”. 20 pct. af forligets samlede resultat – 1,87 pct. – forlodsfinansieres til udbygningen af Ny Løn, mod 14 pct. sidste gang.

Det magre resultat herunder ikke mindst udbygningen af Ny Løn til trods var topforhandleren for de offentlige ansatte i amter og kommuner, Poul Winckler (formand for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO), samt topforhandlerne for arbejdsgiverne, borgmester Ole Andersen fra Kommunernes Landsforening (KL), og amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, Amtsrådsforeningen, tilsyneladende tilsyneladende yderst tilfredse.

Poul Winckler gav da også klart udtryk for sine store forhåbninger om, at det var lykkedes at strikke et forlig sammen, som ikke vil blive nedstemt ved den kommende urafstemning blandt de offentlige ansatte. Ifølge KTO-formanden ligger forliget meget tæt på det, som har været vores (hvormed Poul Winckler vel medlemmernes) krav hele tiden. Om medlemmerne deler denne holdning er helt anden sag. Resultatet af urafstemningen er ikke givet på forhånd.

Utilfredsheden med Ny Løn er udbredt, hvilket underskriftindsamlingen mod en accept af at afsætte midler til decentrale lønforhandlinger, dvs. Ny Løn har vist. Det kan vise sig at, forligskvinde Mette Christensen, Poul Winckler, og de kommunale, amtslige og statslige arbejdsgivere har gjort regning uden vært.

Det er kommunernes udnyttelse af de nye lønsystemer, som forliget ikke ligefrem vil begrænse, der har fået Danmarks Lærerforening til at anbefale deres medlemmer at stemme nej, og ikke modstand mod indførslen af Ny Løn som sådan. Danmarks Lærerforening har sagt ja til Ny Løn. Det står man ved. Nejet til udbygningen af Ny Løn skyldes arbejdsgivernes måde at forvalte Ny Løn på, uddyber lærernes formand Anni Herfort. Det er ifølge formanden et faktum, at kommunerne ikke har forstået at forvalte systemet.

Derimod anbefaler hovedbestyrelsen i BUPL deres medlemmer til at stemme ja til forliget, men kun med et knapt flertal. 22 var for en anbefaling, mens 17 var imod, hvilket i høj grad er udtryk for den udbredte modvilje mod Ny Løn, som også hersker i pædagogkredse.
Også blandt sygeplejerskerne og akademikerne hersker der en udbedt utilfredshed med forliget eller for akademikernes vedkommende det tilsvarende overenskomstforlig, der tidligere er indgået for de statsligt ansatte. Akademikernes formand Svend M. Christensen udtaler, at forbundet ikke kan gå ud og anbefale et ja. Sygeplejerskerne forbund har endnu ikke taget stilling.

Indgåelsen af et samlet mæglingsforlig for samtlige kommunalt og amtslige ansatte forhindrer, at de forbundene enkeltvis kan stemme nej og dermed forkaste forliget for efterfølgende at gå i strejke for et bedre overenskomstresultat alene. Det er kun i tilfælde af et samlet nej, at forliget væltes, men det sidste synes på ingen måde helt udelukket.

Netavisen 23. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne