“Uligeløn” i pensionsalderen

Ludfattige gamle kvinder: et almindeligt syn i mange EU-lande. De fleste pensionister er kvinder, og deres pensioner er generelt lavere end mændenes.
Det vil også gælde for Danmark, og i voksende grad: Den pension, som kvinder i pensionsalderen kan se frem til, vil – som lønnen på arbejdspladserne -ligge klart under den, som mændene får udbetalt. Kønsdiskrimineringen fortsætter livet ud.

På arbejdspladserne aflønnes kvinderne dårligere end mændene, selv når de er tale om helt det samme arbejde. Ligelønlov og de seneste 25 år har ikke forbedret forholdet. Men den kønsbestemte underbetaling af kvinderne vil også fortsætte i pensionsalderen som et resultat af, at størrelsen af de udbetalte pensioner i stadigt stigende omfang vil afhænge af de nye private pensionsordninger såsom arbejdsmarkedspensionen.

Pensionens størrelse vil fremover være kraftigt afhængig af, i hvor lang tid, man har været tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvilken løn man har fået for det arbejde, man har udført. I begge tilfælde bliver kvinderne sorteper. De kommer ofte senere på arbejdsmarkedet, de har flere perioder i livet, hvor de står udenfor arbejdsmarkedet og derfor ikke “sparer op” til pensionen, bl.a. som følge af børneorlov eller fyring på grund af graviditet, af flere fraværsdage, da det mest er kvinderne, der bliver hjemme fra arbejdet, hvis børnene er syge – samt at de generelt aflønnes dårligere end mændene.

Forskellen på mænd og kvinder fortsætter altså livet ud. Tallene fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Skandia Liv, der dokumenterer, at mændene i over to tredjedele af ægteskaberne sparer mest op til pension.

Netavisen 21. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne