Sammen er vi stærke!

Af Lisbeth Jespersen, formand for BUPL Fyn
Tale ved demonstrationen mod finansloven
i Flakhaven, Odense 20. marts 2002

Der er forår i luften – kan I mærke det?!
Bitterheden over regeringens nyliberale politik vokser.
Vi ønsker ikke den Konkurrence Egoisme og Ulighed som finansloven lægger op til.
Vi vil have: Velfærd, Solidaritet og Lighed.

Vi får brug for at gentage successen fra i dag. Vi får brug for at forene arbejdere og studerende i en fælles bevægelse mod et alternativ til den nyliberale politik som regeringen fører.

Finanslovens mange ideologiske nedskæringer afspejler den nyliberalistiske politiske tænkning. En politik, som forringer kommunernes økonomi, som er ødelæggende for uddannelsessektoren , som er fremmedfjendsk og
forhindrer integration, – en finanslov som også styrker den rå kapitalmagt.
Der er tale om en politisk tænkning, som lægger vægt på individuelle frem for solidariske løsninger. Det vil vi ikke acceptere!

Med slogans som “kasseeftersyn,” “modernisering” og “valgfrihed” angribes den nuværende velfærdsmodel. Børnepasning, uddannelse, vand, el, transport, sundhed, ældreforsorg, pensioner osv. skal sættes på private hænder – det tager vi afstand fra!
Vi vil ikke have mere konkurrence, mere markedsgørelse, mere egoisme og mere eliteorientering.

Regeringens forslag om mere “frit valg” er en politik som vil ramme de svageste og skade velfærdssamfundet.

Regeringen er gået til angreb på a-kasserne og den faglige organisering, for at styrke markedskræfterne på arbejdsmarkedet.

Vi tager afstand fra alle former for indgreb i overenskomster og den fri forhandlingsret.

Vi tager afstand fra nedskæringer på miljø, arbejdsmiljø, uddannelse, U-landsbistand og vedvarende energi fordi tiltagene alene tjener økonomiske- og ikke almene interesser.

Vi vil ikke være med til at gøre flygtninge og indvandrere til syndebukke. Danmark skal være et land, der kan rumme alle.

Vi ønsker samme dagpengesats og kontanthjælp til ledige og ubemidlede, uanset alder, køn og geografisk oprindelse.

Der er brug for at styrke de offentligt ansatte i den pædagogiske-, uddannelses-, sundheds- og sociale sektor. Og der er brug for at fastholde og tiltrække flere.

Vi tager afstand fra fyringer af offentligt ansatte og planer om at sætte ekstra fart på privatisering og udlicitering af vigtige ydelser som post, jernbaner og energiforsyning. Privatisering og udlicitering svækker den demokratiske kontrol med centrale samfundsopgaver.

Der er tale om en klar ideologisk kamp mellem solidarisk velfærd på den ene side og frihed for de stærkeste på markedet – og der er brug for løsninger der peger frem, – ikke bare krav om opretholdelse af det der var før regeringsskiftet!

Vi kan ikke acceptere, at finansministeren lægger rammen for lønudviklingen i den offentlige sektor. Vi forventer at en samlet fagbevægelse bakker op bag de offentlige ansattes fagforeninger i kampen for at opnå et lønniveau og lønsystem som velfærdsstaten har fortjent.

Vi står klar til at samarbejde med den øvrige fagbevægelse,studieorganisationer og andre i kampen for at bevare og udvikle velfærdsstaten.

Vi vil kæmpe for at skabe en solidarisk fremtid for alle.

Solidariske visioner for fremtiden!

Netavisen 21.03.02