Lønforskelle tilsløres

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen – Guds gave til kvinderne – påstår, at større åbenhed omkring aflønningen af mænd og kvinder på arbejdspladserne for samme arbejde ikke vil fremme bestræbelserne på at opnå ligeløn, hvorfor den nye lov om ligelønsstatistik, som den forhenværende regering indførte, udskydes på ubestemt tid.

At den nye højreregering er en ren ønskeregering for arbejdsgiverne, hersker der ikke nogen tvivl om. Seneste eksempel er beskæftigelsesministerens/regeringens beslutning om til lutter glæde for arbejdsgiverne indtil videre at lægge ikrafttrædelsen af loven om indførsel af ligelønsstatistik på arbejdspladserne på is. Loven, der skulle gælde samtlige virksomheder med over 10 ansatte, blev vedtaget under den forhenværende regering med det erklærede formål at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet/indførslen af ligeløn.

Indsatsen for at begrænse lønforskelle mellem mænd og kvinder kan ske på mange andre måder, mener ministeren uden at nævne et eneste eksempel, men indførslen af kønsopdelte lønstatistiker er bestemt ikke hensigtmæssigt på nuværende tidspunkt. Det vil kun skabe administrativt bøvl og besvær for arbejdsgiverne.

Beskæftigelsesministeren oplyste nyligt i et svar i Folketinget, at udviklingen mod ligeløn havde været resultatløs de sidste 30 år. Gabet mellem kvinders og mænds løn har ikke rokket sig spor i løbet af de 25 år, hvor vi har haft loven om “ligeløn for lige arbejde”, hverken på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Det er der nogle der er tilfredse med. Hvorfor loven om ligelønsstatistik foreløbigt får lov om til at samle møl – indtil den formodentligt smides helt på lossepladsen uden nogen sinde at være trådt i kraft.

Netavisen 20. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne