Finansloven er ikke bæredygtig!

Den 20. marts er der tredjebehandling af regeringens finanslovsforslag. For at gøre opmærksom på vores bekymring har en lang række miljø-, energi- og udviklingsorganisationer sluttet sig sammen om en fællesmarkering på

Onsdag, den 20 marts 2002 kl. 11.00 – 12.30
Elefantens Bastion på Christianshavn
(v. hjørnet af Torvegade og Christianshavns Voldgade).

Programmet vil bl.a. indeholde taler, happenings, flyvende forplejning, og meget mere. NOAH står for en happening “den sorte sæk”, og Økologiske Igangsættere uddeler varm suppe og brød fra Brødets Bånd.

Blandt talerne er

Knud Andersen, forhenværende fiskeskipper på miljøkutteren Anton
Marianne Bender, formand for Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)
Bjørn Førde generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke
Karin Hvidtfeldt, de Økologiske Igangsættere
Asbjørn Storrud, Operation Dagsværk.

Efter arrangementet vil vi sammen gå til Christiansborg Slotsplads, hvor “Protest mod Finansloven” finder sted fra kl. 13.00 – 15.00.

Et stort antal organisationer på miljø, energi- og udviklingsområdet er meget bekymret over den kommende finanslov. Vi frygter at nedskæringerne og forringelserne vil have tunge konsekvenser for en bæredygtig udvikling, såvel miljømæssigt, socialt som økonomisk. Regeringen gennemfører sin politik uden dialog med dem, som bliver berørt af den. Finansloven mangler demokratisk medinddragelse, langsigtet tænkning og forebyggelse. I stedet lægges vægt på kortsigtede lappeløsninger og topstyring. Vi forudser, at en lang række forringelser desuden vil indebære, at det danske samfund vil lide økonomiske og vidensmæssige tab.

Nedskæringerne af vedvarende energi tager ikke hensyn til opfyldelsen af Kyoto-forpligtigelserne vedr. reduktion af CO2-udslip, og underminerer Danmarks enestående førerposition mht produktion og eksport af energiteknologi, især vindmøller. Det kan give samfundsøkonomiske tab, der samtidig formindsker statens indtægter og øger dens udgifter.

I en tid med stor fokus på global ulighed og terrorisme, kan det virke helt absurd, at den danske regering vælger at tage fra verdens fattigste. Finansloven lægger op til en reduktion på 1,5 mia. kr. på den samlede danske bistandshjælp, hvoraf halvdelen er miljøbistand.

Til trods for at regeringens hensigtserklæringer vedr. kemikaliepolitikken bebuder finansloven store nedskæringer i Centeret for Forebyggelse (der også omfatter Miljømedicin) og Arbejdstilsynet (der f.eks. står for Produktregisteret med overblik over udbredelsen af diverse kemikalier). De dramatiske nedskæringer i Miljøstyrelsen (30%) betyder på sigt længere sagsbehandlingstider, samt at udviklingsarbejdet og vidensopsamlingen på miljøområdet sættes i stå. Lukningen af den Grønne Fond, og tilsvarende nedskæringer i Miljøstyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerinformationen, Grøn Information betyder forringelser for oplysninger til borgerne om grøn adfærd. Med lukning af Den Grønne Jobpulje forsvinder en væsentlig kilde til finansiering af lokale miljøinitiativer. Danmarks position som international foregangsland er stærkt truet . Sidst men ikke mindst får lukningen af Måltidets Hus negativ betydning for den fremtidige udvikling af fødevarekvalitet og bæredygtigt køkkendrift.

Kontaktpersoner:
Ole Thorbek (EnergiDebat): tlf. 44 44 45 48
Sofie Krogh Andersen (NOAH – Friends of the Earth Denmark): tlf. 35 36 12 12 eller 26 23 20 97

Organisationer:

Arbejdernes Internationale Forum
ATTAC
Danmarks Aktive Forbrugere
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
EnergiDebat
EUROSOLAR
Forum for Energi og Udvikling
Greenpeace
Grønne Familier
Københavns Miljø- og Energikontor
Kvindernes U-landsudvalg
Landsforeningen Levende Hav
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur & Ungdom
Nepenthes
NOAH – Friends of the Earth Denmark
Operation Dagsværk
OVE
Samvirkende Energi- og Miljøkontorer
Sydafrika Kontakt
U-landsforeningen Svalerne
Økologiske Igangsættere
Øko-Net

Netavisen 19. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne