Stor protest på slotspladsen

En slags stjernedemonstration med forskellige sektioner, der starter fra forskellige udgangspunkter, og derpå bevæger sig frem til Slotspladsen ved Christiansborg den 20. marts, hvor et samlet arrangement starter kl 13: Sådan ser protesten mod VK-DF-finansloven foreløbig ud.

Finanslovsforslagets mange ideologiske nedskæringer rammer mange forskellige grupper i Danmark. Som det ser ud nu, vil flere af disse grupper finde sammen i et bredt anlagt protestmøde på Christiansborg Slotsplads onsdag den 20. marts – dagen for finanslovens endelige vedtagelse.

De forskellige grupperinger afholder hver for sig møder og demonstrationer rundt omkring i København – og samles så på Christiansborg Slotsplads til et fællesarrangement kl. 13.00.

I flg. de forskellige arrangører, kommer der hele tiden nye meldinger om mennesker, bevægelser og organisationer der vil deltage i protesten mod den borgerlige regerings finanslov. Indtil videre tegner der sig flg. billede:

En række kunstner- og kulturorganisationer afholder et arrangement på Kgs. Nytorv og derfra går der en demonstration til Kulturministeriet, hvor der vil være talere og underholdning mellem 11.00 – 13.00.

I hundredevis af fagforeninger sender deres faner til København. LO Danmark og de lokale LO organisationer bakker op om dette fanearrangement, og opfordrer alle fagforeningsfaner til at indfinde sig på Københavns Hovedbanegaard – ved banegraven kl. 12. – hvorfra de vil bevæge sig til Christiansborg.

De uddannelsessøgendes organisationer og Dansk Magisterforening samles på Vor Frue Plads kl. 13.00 og kommer således lidt senere til Christiansborg.

En række flygtninge- og indvandrerorganisationer afholder også møde – selv om det pt. er uklart hvor i byen det afholdes.

Miljø- og udviklings- og energiorganisationerne afholder deres arrangement på Elefantens Bastion (ved Volden på Christianshavn) kl. 11.00, inden de samlet bevæger sig til Christiansborg Slotsplads.

På Christiansborg Slotsplads vil der fra kl. 13.00 være en taler fra hver af de 5 grupperinger og der vil være kunstnerisk underholdning i intet mindre end topklasse.

ALLE DER HAR TID OG LYST TIL AT DEMONSTRERE MOD REGERINGENS POLITIK OPFORDRES TIL AT DELTAGE I DE FORSKELLIGE MØDER/DEMONSTRATIONER ELLER KOMME DIREKTE PÅ SLOTSPLADSEN KL. 13.00.

Kontaktpersoner:

Miljø/Energi: Niels I Meyer (EnergiDebat) 45 25 19 30, Ole Thorbek (EnergiDebat) 44 44 45 48 og Kim Ejlertsen (NOAH) 35 36 12 12

Flygtninge/Indvandrer: Torben Estermann (Indsam) 33 93 25 22

Uddannelsessøgende: Jakob L. Kristensen (FSR) 28 75 38 40

Faglige: Peter Kay Mortensen (LO Storkøbenhavn) 33 25 01 22, Henriette Brockdorff (BUPL) 35 25 49 00, Anders Olesen (Byggefagenes Samvirke) 23 24 32 54 og Finn Sørensen (Bryg. fagf (SiD)) 38 38 20 40

Kunst og kultur: Poul-Henrik Jensen 33 12 03 22

Netavisen 14. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne