Demo mod finanslov: Humanisterne KUA mobiliserer

Københavns Universitet Amager, KUA, er gået i gang med mobiliseringen til demonstrationen mod nedskæringer den 20. marts.
Humanisterne på KUA laver fordemonstration den 20. marts.
For at sikre en så stor deltagelse blandt de studerende som muligt har man valgt at gå i samlet flok fra KUA hen til Frue Plads, hvor stjernedemonstrationen for uddannelsesområdet begynder.
Fordemonstrationen starter kl. 12.00 foran KUA, Njalsgade, og slutter kl. 13.00 på Frue Plads.

I gennem de sidste mange år har der været nedskæringer på uddannelsesområdet herunder universiteterne. I år bliver der besparet 210 millioner kr. på universiteterne, heraf 50 millioner på Københavns universitet. I alt er der en besparelse på 1. milliard kr. på uddannelsesområdet med regeringens finanslovsforslag.

Mobiliseringen til demonstrationen er i fuld gang og “Alle opfordres til at dukke op og give en hånd med, når de har et ledigt øjeblik!” lyder appellen til alle fra et forberedelsesmøde, der blev afholdt den 8. marts.

Mere information kan findes på Forenede Studenterråds hjemmeside

FSR ansvarlig for mobiliseringen på KUA er Mette Grimstrup: mette@stud.ku.dk

Mandag d. 11. marts afholdes et generelt mobiliseringsmøde kl. 16.30 i Alexandersalen, Bispetorvet.

Se også
Massiv opbakning blandt de uddannelsessøgende bag demonstration og aktiviteter den 20. marts

Netavisen 10. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne