Overgreb mod sikkerhedsrepræsentant: 2500 værftsarbejdere i strejke

Lindø stod stille mandag – arbejderne gik i strejke, og gav ledelsen et kraftigt signal om, at man ikke vil tolerere dens indblanding i arbejdernes organisationsforhold på værftet.
Tirsdag morgen besluttede man at genoptage arbejdet – men sagen er ikke afsluttet. Advarslen til ledelsen er klar.

Arbejdsnedlæggelsen mandag kom prompte efter ledelsens vilkårlige flytning af en mangeårig sikkerhedsrepræsentant fra dokområdet til halområdet. Derfor besluttede de mandag morgen at gå i kantinen og efter en orientering var værftsarbejderne ikke i tvivl om hvad svaret skulle være: De nedlagde alle sammen arbejdet selvom sagen var indberettet som en hastesag i det fagretslige system.

De vil ikke acceptere Lindø ledelsens manøvrer for at undergrave deres principielle rettigheder og beskyttelse
Skal værftsledelsen på trods af alle tilkæmpede regler vilkårligt kunne flytte en sikkerhedsrerpæsentant væk fra sit område som et led i at slippe af med en tillidsrepræsentant de finder “besværlig” ?

Sikkerheden på Lindø har for få måneder siden været til debat i offentligheden efter at en kran faldt sammen i dokområdet, til alt held uden personskade. Her påviste sikkerhedsrepræsentanten at værftets påstande om at alle vedligeholdelsesreglerne var overholdt ikke holdt stik.

I det hele taget har de tilkæmpede rettigheder på Lindø i forhold til sikkerhedsarbejde været under pres i længere tid. Lindø har blandt andet også forsøgt sig med groteske retningslinier om, at har ansatte sikkerhedsproblemer så er det ikke noget sikkerhedsrepræsentanten skal han tage sig af udover at henvise dem til arbejdslederen.
I sig selv er Lindø-ledelsens handlemåde med flytningen af sikkerhedsrepræsentanten et slående eksempel på behovet for beskyttelse af personer som henvender sig til ledelsen med krav og påtaler. For arbejderne er det spørgmålet om at forhindre undergravelsen af arbejdernes valgte repræsentanter og forhindre individualisering af tingene, så den enkelte overlades til frygten for arbejdsgivernes pression og selvcensur.

Et billede på Lindøs effektivisering af sikkerhedsforholdene er også det faktum at sikkkerhedskontoret, som igennem omkring 10 år har været åbent for områdets sikkerhedsrepræsentanter, for nogen tid siden blevet lukket for alle andre end en repræsentant i området.
Lindø finder det også alt for besværlig med for mange sikkerhedsfolk, så grelt er det at det har resulteret i et nyligt påbud fra arbejdstilsynet om at øge antallet.

Det er ikke uden grund at Lindø arbejderne i særlig grad har reageret mod regeringens planer om at skære ned på Arbejdstilsynet på Fyn.

Netavisen 5. marts 2002Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne