Fagligt ansvar for en bedre fremtid

750 faglige repræsentanter, forsamlet til møde i Silkeborg d. 1. marts 2002 udtaler:

Efter de første 100 dage ser vi de borgerliges sande ansigt. Der gives flere penge til sundhed og ældrepleje, men de sendes videre til private firmaer. Under påstanden om “frit valg” skal pengene følge de ældre, de syge, og børnene væk fra den offentlige sektor. Mens flygtninge og indvandrere gøres til syndebukke, tages der stormskridt for at realisere Venstres målsætning om “minimalstaten”, hvor enhver hytter sit og fanden tager de sidste:

– Nedskæringer på miljø, arbejdsmiljø, ulandsbistand, uddannelse, boligforbedringer, vedvarende energi – men flere penge til militæret.
– Halvering af dagpenge til ledige under 30 år, færre penge til aktiviteter, som kan bringe ledige i arbejde, lavere kontanthjælp til flygtninge og indvandrere. Løfterne til de allersvageste er glemt.
– Indgreb i overenskomsterne, som gør den enkelte lønmodtager retsløs i forhold til deltid, og giver arbejdsgiverne alle kort på hånden i centrale og lokale forhandlinger.
– Et velfungerende A-kassesystem smadres ved indførelse af tværfaglige A-kasser.
– Kapitalejerne får skattelettelser. Der skæres ned på kontrol med skattesnyd.
– Der fyres tusinder af offentligt ansatte, og sættes ekstra fart på privatisering og udlicitering af vigtige offentlige ydelser som post, jernbaner og energiforsyning. Konsekvensen er dårligere service, forringede arbejdsvilkår, og svækket demokratisk kontrol med centrale samfundsopgaver. Fjernelse af vitale råd og nævn vil svække den demokratiske indflydelse på samfundsudviklingen.

Men årets finanslov er kun begyndelsen. Regeringen vil fastholde sit skattestop. Konsekvensen er langt mere drastiske besparelser de næste 3 år. Masseafskedigelser af offentligt ansatte og sænkninger af sociale ydelser bliver dagsordenen.

Vi har et særligt ansvar for at stoppe denne udvikling. Enhedsfagbevægelsen har uanset meningsforskelle plads til alle og vi må gå i offensiven for at forsvare den brede befolknings og ikke mindst de udsatte gruppers interesse. Det kræver at vi rejser diskussionen på arbejdspladser og i lokalområder: Hvad er det for et samfund vi vil have?
Det kræver, at den samlede arbejderbevægelse udvikler en fælles politisk platform, der kan udgøre et troværdigt alternativ for flertallet af befolkningen. Manglen på dette alternativ var en af hovedårsagerne til valgnederlaget.

Vi har derfor besluttet følgende, der skal betragtes som første skridt i opbygningen af en slagkraftig, social og solidarisk bevægelse:

1. Der nedsættes et koordinationsudvalg, som er åben for alle fagforeninger, der vil gøre et stykke arbejde. En vigtig opgave er at sikre information, herunder oprettelse af en hjemmeside.

2. Der nedsættes åbne temagrupper, som udarbejder konkrete politiske bud og indkalder til konferencer om arbejdsmiljø, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse og den offentlige sektor.

3. Vi forpligter til os til at arbejde aktivt for at oprette tværfaglige netværk for tillidsrepræsentanter i lokalområderne.

4. Vi forpligter os til at støtte arbejdspladser og befolkningsgrupper – unge som gamle – der forsvarer sig imod overgreb fra regeringen og arbejdsgiverne.

5. Vi vil konkret bakke op bag de offentligt ansattes fagforeninger, hvis overenskomssituationen ender med en konflikt.

6. Vi sender fanerne til Christiansborg den 20. marts for at markere vores protest imod det reaktionære indhold i finansloven. Samtidig opfordrer vi til, at der tages initiativer til lokale protestmøder i det omfang, der er basis for det. Disse initiativer bør omfatte alle grupper, der bliver berørt af finansloven; fagbevægelsen, studerende, elever, indvandrergrupper, miljøbevægelse, u-landsorganisationer osv.

7. Vi vil med LO- og FTF-organisationerne drøfte, hvordan vi i fællesskab kan styrke såvel det lokale arbejde, som den landsdækkende koordinering, herunder indkaldelsen af den næste landsdækkende konference.

8. Roen på de danske arbejdspladser kan ikke garanteres, hvis den borgerlige regering fortsætter sine angreb på den danske fagbevægelse.

Se også udtalelsen
Tag deltidsloven af bordet

Således vedtaget i Silkeborg d. 1. marts 2002

Netavisen 2. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne