Demonstration mod finansloven den 20. marts

Højreregeringens finanslov har ramt bredt – og har vakt protester i brede kredse. Arbejdspladser og tillidsfolk har dannet netværk for at bekæmpe de grove forringelser af arbejdsmiljø (og deltidslovgivning). Skoleeleverne og de uddannelsessøgende har organiseret landsdækkende demonstrationer og protester. Der har været organiseret protester mod den indbyggede diskrimination af indvandrere og flygtninge og afskaffelse af modersmålundervisningen. En netindsamling af underskrifter i protest mod besparelser på 1,5 mia. kr. på udviklings- og miljøbistanden (på hjemmesiden www.kan-det-passe.dk ) resulterede i 33473 underskrifter. 153 organisationer deltog i indsamlingen, der blev koordineret af U-landsorganisationen Ibis.

Det er derfor indlysende at søge at samle de mangeartede protester i en fælles demonstration mod finansloven – og der er nu taget initiativ (fra Enhedslisten) til at samle dem, om mulig i en femkantet demo, der ender foran Christiansborg, når finansloven skal behandles den 20. marts. Planerne ligger endnu ikke helt klare på nuværende tidspunkt – men drøftes blandt organisationer og bevægelser fra de forskellige berørte områder. På det faglige område bl.a. af LO-Storkøbenhavn.

På uddannelsesområdet lægger finanslovsforslaget op til en besparelse på en milliard kroner – én procent af det samlede budget. Den nye regering har samtidig bebudet yderligere besparelser de næste fire år, således at det samlede budget på uddannelsesområdet bliver skåret med syv procent.
Besparelserne rammer undervisningen, men også det tekniske og administrative personale bliver ramt hårdt af besparelserne. Derfor forsøger man fra elev og studenterside at forene sig med personalet på uddannelsesinstitutionerne imod nedskæringerne.

Demonstrationen den 20. marts bakkes allerede nu op af en række uddannelsesorganisationer. Deriblandt en del af de organisationer, der i januar og februar organiserede protesterne mod nedskæringer. Elevdemonstrationen den 20. marts bliver dermed en del af den større markering mod finansloven, hvor alle de grupper der bliver ramt af finanslovsforslaget tager del i markeringen.

Kommunistisk Politik 5, 2002