Frihedskamp & terror skal ikke sidestilles

På et hovedbestyrelsesmøde lørdag den 16. februar 2002 har Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN) drøftet regeringens, EU-kommissionens og andre politiske institutioners forslag til efter amerikansk mønster at vedtage en såkaldt terrorpakke, der fejlagtigt synes at sidestille legal modstands- og frihedskamp med terrorisme. FMN udtaler:

Berlingske Tidende en søndag i 1945:
Modstandsfolk er terrorister!

– Under den tyske besættelse af Danmark betragtede nazisterne alle modstandsfolk/ frihedskæmpere som forbrydere og terrorister, der for enhver pris skulle udryddes eller i hvert fald spærres inde. Terror defineres som forbrydelser, der “truer, underminerer eller ødelægger landets politiske, økonomiske og sociale strukturer”.

Mange danske sabotører, der f.eks. ved jernbanesabotage afbrød fjendens kommunikationer eller ødelagde krigsproducenters og værnemageres fabrikker, blev ved danske -og tyske domstole dømt og måske henrettet – eller blev indespærret i koncentrationslejre bag pigtrådshegn og med rygende krematorieskorstene.
I den danske ungdoms og den “brede” befolknings øjne, var de helte, og efter krigen blev deres kamp for national selvbestemmelse fastslået som en menneskerettighed, der er indskrevet i de Forenede Nationers pagt/charter.

I “terrorpakken” kan aflæses de samme elementer, der karakteriserede den retorik og de forordninger, som anvendtes af de tyske nazister, efter at Adolf Hitler og hans SS-folk havde tilrevet sig magten ved kuppet i 1933. Ifølge forslaget åbnes der mulighed for at forfølge sympatiserende og også forbyde “terrororganisationer”.

FMN erklærer, at dette ikke rimer med, at Danmark trods mange protester har tilladt og endog – som det eneste land i verden – yder politisk og også ulovlig økonomisk støtte til nazisterne, der bevisligt har begået mange kriminelle handlinger, indbefattet mord og mordforsøg. Der er folk, som åbenbart gerne vil glemme, at nazismen ikke er politik, men bevidst kriminel forbrydelse. Trods opfordringer har de skiftende regeringer undladt at eftersøge og bringe danske krigsforbrydere for retten.

FMN advarer imod at udnytte “krigen imod terrorismen” til at sætte statsmagten ind imod f.eks. strejkende arbejdere, imod ytringsfriheden, imod ægte folkelige organisationer.

FMN gør opmærksom på, at ægte frihedskamp ikke griber til terror for at nå sine mål. Ægte frihedskæmpere søger på enhver måde at undgå vold.

FMN gør opmærksom på, at den danske straffelov i forvejen giver alle muligheder for at retsforfølge personer, der begår terrorhandlinger og at Grundloven indeholder bestemmelser, som gør det muligt at forbyde terrororganisationer.

Derfor synes den danske “terrorpakke” mere at være skabt i hovedet på politikere, der gerne vil høste ros og fejres som modige frihedskæmpere. Måske regner da også med kunne indkassere et anerkendende smil og et lille knus, fordi de ikke stiller spørgsmål, men logrer pænt og viser uindskrænket villighed til at slutte op bag deres herre og mester med taktstokken.

Netavisen 24. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne