DF fremsætter lovforslag om at fjerne racismeparagraffen

Den sorte præst Søren Krarup har som ordfører for den sorte regerings kulsorte støtteparti Dansk Folkeparti fremsat lovforslag om at ophæve racismeparagraffen.
Det skal nu være tilladt offentligt, bevidst og systematisk at true, forhåne og nedværdige hele folkegrupper eller udsnit af befolkningen på grund af deres race, hudfarve, nationale og etniske oprindelse, tro og seksuelle orientering, mener partiet. Sammen med den tidligere partifælle Mogens Glistrup har det til hensigt at gøre udstrakt brug af en ophævelse af denne lovparagraf til at true, forhåne, forfølge og nedværdige.

Det begrunder selvfølgelig en ophævelse af racismeparagraffen med hensynet til ytringsfriheden. Pastor Krarup svinger sig tilmed op til at hævde, at paragraffen – der er en dansk udmøntning af FNs konvention om racisme, som blev til på baggrund af erfaringerne med nazisme og apartheid – er et ‘totalitært element i dansk lovgivning’:
– I ly af denne paragraf har der været ført en sindelagskontrol og været udøvet en slags ideologisk meningsundertrykkelse, som har betydet, at almindelige mennesker har været bange for at lukke deres sprogligt ukorrekte munde op, og hvor derfor deres hjertens mening har måttet gå under jorden, påstår pastoren frejdigt.

At det er løgn, vidner selve den offentlige debat om. Racister i Danmark frygter bestemt ikke at lukke munden op – og de har ikke lagt skjul på deres hjertes mening. Pastor Krarups meninger er aldrig gået under jorden.
For racismeparagraffen knægter ikke ytringsfrihed og straffer ikke meninger: den er et ganske lille og ganske svagt værn mod systematisk racistisk og fascistisk hetz og ophidselse til racistisk kriminalitet.
Den danske retspraksis har tilmed været uhyre liberal i sin tolkning af paragraffen. Kun en ganske lille del af den allermest rabiate hadpropaganda er nogensinde blevet straffet.

Om Dansk Folkeparti forventer at finde et flertal for lovforslaget sammen med sine regeringspartnere fra Venstre og Konservative er tvivlsomt. Ikke fordi disse partier ikke ønsker den fjernet. Venstres landsmøde før valget gik ind for at få den væk. Og pastor Krarup har fundet citater frem fra meningsfæller i begge partier. Birthe Rønn Hornbech (Venstre) mener f.eks. at paragraffen er ‘en skamplet på demokratiet’, mens den konservative Helge Adam Møller kalder den ‘meget betænkelig’.
Når forslaget alligevel næppe bliver vedtaget skyldes det især de to partiers frygt for reaktioner i udlandet – og i befolkningen, ikke mindst blandt de unge.

Par 266b i straffeloven lyder således:
“Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2.
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

Se også
Venstre vil fjerne racismeparagraffen
Netavisen 1. oktober 2001
Forslag til ændring af straffeloven
(Fjernelse af racismeparagraffen)
Folketinget

Netavisen 22. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne