Fingeren til Albrechtsen! Farvel til Enhedslisten!

Af Klaus Riis

Mange har det med Enhedslisten som med en tiliset trappe eller et glat fortov på en frysende vinterdag: Man ved ikke om man kommer hen dér, hvor man skal, eller havner på skadestuen.
De af Enhedslistens vælgere, der stemte på partiet, fordi de ønsker konsekvent modstand mod EU eller siger Nej til dansk krigsdeltagelse i Afghanistankrigen eller hvor den amerikanske krig mod terror måtte føre hen, har alle akut brug for behandling for alvorlige løftebrud. De der bare vil have at partiet kaster sig ind i en kamp mod højreregeringen – og i stedet ser det arm i arm med vaneforræderen Holger K. Nielsen undergrave EU-forbeholdene – må lide af alvorlige hjernerystelser.

Det er allerede meget længe siden, at Enhedslisten første gang kom i folketinget ved at love at vende sig imod alle nedskæringsfinanslove. Siden er det blevet et trofast støtteparti til socialdemokratiet og en stabil forhandlingspartner påske, pinse og jul, i og uden for sæsonen.

Enhedslisten hævder at være imod USA’s og imperialismens krige. Da USA fandt ud af at bruge terrorbekæmpelse som påskud for global aggression, kunne partiet i første omgang ikke finde ud af, om det var for eller imod Afghanistan-krigen. Siden hen bekræftede partiet sin gode vilje til at støtte de imperialistiske krige ved at stemme for at sende danske soldater – i dette tilfælde mineryddere under FN-kasket af sted til Afghanistan.

Hvis partiet ikke er i stand til selv at analysere verdensbegivenhederne og gennemskue deres virkelige indhold, kunne det have lyttet til en erfaren mand som den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark, der på Den internationale Fredskonference sidste søndag på KUA på de amerikanske krigsmodstanderes vegne rettede en kraftig appel til den danske fredsbevægelse om at arbejde for at løsgøre sig for rollen som støtte til de amerikanske krige:
De allieredes bistand – hvad enten det er i NATO eller FN-regi – er af direkte betydning for den amerikanske krigsførelse ud fra både en militær og politisk betragtning. Uden den var terrorkrigen ikke mulig. Uden NATO var den ikke mulig.
Så længe USA kontrollerer alt hvad der sker i FN – bl.a. gennem Sikkerhedsrådet – er det en illusion at tror på denne organisations neutralitet. Det er også en amerikansk kasket.
De danske mineryddere er aktive krigsdeltagere – uanset om Enhedslisten mener de gør en stor humanitær indsats

Og nu har sidste års fuckfinger fundet ud af, at den konsekvente EU-modstand skal knækkes, og at de danske forbehold på forsvars- og retsområdet skal ophæves ved en folkeafstemning.
– Jeg synes eksempelvis, at det er uheldigt, at Danmark på det retlige område står uden for den europæiske kamp om mindsteregler for sociale rettigheder, asylrettigheder og lignende. Det er en fejl, og der er vi indstillet på at ændre forbeholdene ved en ny folkeafstemning, siger Keld Albrechtsen, der fremhæver fredsbevarende FN-missioner varetaget af EU og minerydning, som andre områder, hvor vi burde være med – skriver Berlingske Tidende.

Hvorfor har I skjult jer så længe? Skulle valget lige være overstået før Albrechtsen kunne sende et oplæg til sine partifæller om, at en ny EU-linje var nødvendig, så man kan begynde at lære at elske Unionen?

Blandt de knap så uskyldige ofre for Enhedslisten løftebrud er deres faste støtter fra DKP/ML og KPiD, der igen hjalp dette tredje socialdemokrati i folketinget ved valget. Fra sygesengen meddeler de, at deres støtte skam ikke var sådan ment.
Disse pseudokommunistiske smågrupper hører til blandt de mest kritiske tilfælde.

Der findes en simpel kur mod at komme på ud på denne politiske glatis:
Fingeren til Albrechtsen!
Farvel til Enhedslisten!

Netavisen 5. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne