Alle uddannelsessøgende i aktion 7. februar!

Uddannelsesområdet skal spare 6 pct. ifølge finansloven – og det har sat hele ungdommen i bevægelse. En lang række demonstrationer har allerede været gennemført – som protester mod nedlæggelse af Den Fri Ungdomsuddannelse og skoleelevaktionsuge i København.
Den 7. februar går hele feltet af uddannelsessøgende unge i aktion.

I en gennemgang af finanslovforslaget på uddannelsesområdet fra DGS hedder det:
‘Den nye borgerlige regering fremlagde tirsdag den 29. januar sit forslag til finanslov for 2002. Forslaget indeholder massive besparelser på alle uddannelsesområder.
Værst går det ud over universiteterne som skal spare 400 millioner og den frie ungdomsuddannelse, som lukkes helt. Men også erhvervsskolerne rammes hårdt. De tekniske skoler skal spare minimum 200 millioner og handelsskolerne får alt i alt også lov at spare, trods løfter om økonomisk genopretning.’

Formanden for DGS Bjørn Hansen konkluderer, at der også fremover kan forventes ‘massive nedskæringer, i en tid hvor der netop er hårdt brug for investeringer i uddannelse. Nedskæringerne er udtryk for en absurd nedprioritering af uddannelse – en manglende forståelse for, at uddannelse er Danmarks råstof.
Hvis ikke vi går sammen som elever og studerende nu, og manifesterer at uddannelse er altafgørende for Danmarks fremtid, er slaget tabt…
Specielt for gymnasieeleverne er der meget at vinde ved at deltage i massedemonstrationerne den 7. februar, fordi der endnu ikke officielt er foreslået nedskæringer på vores område.’

DGS opfordrer ALLE elever og studerende til at støtte den nationale protestdag 7. februar. I København, Århus, Odense og Aalborg vil der blive holdt demonstrationer. Protesten gennemføres i et samarbejde mellem de studerende i folkeskoler, gymnasier, HF-kurser, handelsskoler, erhvervsskoler, lærerseminarier og pædagogseminarier: ALLE!

Netavisen 3. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne