USA, krigsfanger og tortur: Tilbage til Middelalderen

Den brutale og umenneskelige behandling af fangerne fra Afghanistan-krigen på den illegitime amerikanske Guantanamo-base på Cuba, har vakt indignation og protest også i de krigsførende lande. Billederne af ydmygede og torturerede fanger, lænkede, tvungne til at sidde sammenkrøbne, berøvet sanserne af barbariske ‘masker’, har udvist et skrækbillede af middelalderlig brutalitet, som har fået det til at vende sig hos mange, der ellers har købt myten om en ‘retfærdig krig’ mod onde terrorister.

Den hypermoderne amerikanske supermagt viser sig at være lige så primitivt middelalderlig i sin praksis som de religiøse fundamentalister, som Pentagon nu forhåner og ydmyger. Fremvisningen af de tilfangetagne Taliban- og Al Qaeda-folk er en moderne variant af de romerske kejseres triumftog med fremvisningen af tilfangetagne ‘barbarer’.

Det sker i strid med alle internationalt sanktionerede menneskerettigheder. Der har udviklet sig et skænderi om, hvorvidt fangerne er ‘krigsfanger’ og skal behandles i overensstemmelse med Geneve-konventionen eller ej. Amerikanerne påstår, de ikke er krigsfanger – mens de har draget en hel krigsalliance med NATO-landene ind i Afghanistan-krigen under påberåbelse af netop krigsparagrafen i Atlant-traktaten (§5). Men fangerne fra krigen er ikke krigsfanger! Hvilket bare viser, at amerikanerne kun ‘respekterer’ internationale konventioner og aftaler, når det passer i deres kram – og i øvrigt gør, hvad de vil.
Amerikanerne mener formentlig, at de skal være glade for endnu at være i live – i betragtning af at hundreder af tilfangetagne såkaldte ‘talibanere’ og ‘al Qaeda’-folk er blevet likvideret eller massakreret i Afghanistan efter tilfangetagelsen.

Det er reelt af mindre betydning, hvorvidt det er krigsfanger eller ej. Fangerne er under alle omstændigheder beskyttet af internationale menneskerettighedskonventioner – som USA bevidst og systematisk krænker.
Fangerne er anbragt på Cuba under Pentagons kontrol, på en militærbase, og underkastet amerikansk krigsret og en ny lov, som blev forceret igennem med stor velvilje fra den amerikanske kongres. Anbragt der og under denne ‘lov’ for at give Pentagon hånd- og halsret over sine fanger og unddrage dem krigsfangekonventioner, normale domstolsrettigheder og tilsvarende.
USA er holdt op med at snakke menneskerettigheder, selvom supermagten i flere årtier har opkastet sig som verdens førende forsvarer af menneskerettighederne. Hvilket bare viser, at det også var en maskering.

Også på andre felter er USA vendt tilbage til middelalderen: I øjeblikket gennemføres en debat om brugen af tortur i terrorkrigen. Regulær gammeldags middelalderlig tortur med alle det 21. århundredes teknisk og kemiske hjælpemidler – eller som den israelske ekspert heri, den nuværende ambassadør i Danmark Carmi Gillon kalder det: ‘moderat fysisk overtalelse’.
Selv liberale juridiske koryfæer i USA som O.J.Simpson-sagføreren Alan Dershowitz har offentlig (på CBS-programmet 60 minutes) klart udtalt sig for anvendelsen af tortur.

Andre siger lige ud, at USA i lighed med Israel allerede bruger fysisk tortur mod (krigs)fanger – og ikke blot træner andre til det, f.eks. gennem terroristtræningscenteret School of the Americas (SOE).
På et TV-nyhedsprogram på Fox News fredag i sidste uge spurgte journalisten:
– Hvordan vil I så få de Taliban fyre til at snakke….tortur eller hvad?
Og den interviewede militære ‘terrorekspert’ svarede, at det var farlige fyre, og at alle metoder, tortur eller hvad, var legitime, da det gjaldt nationens sikkerhed . . .

Den danske regering hører til de spagfærdige. De allierede skal nødigt have noget klinket. Man kan jo risikere at blive udsat for amerikansk gengældelse . . .

Den amerikanske terrorkrig, som skal udstrækkes i mange år og til mange lande, har for længst mistet enhver legitimitet. Selv det mindste gran af ‘moralsk legitimitet’ er væk, når USA overtræder alle menneskerettigheder i terrorbekæmpelsens navn.
Hadet til den barbariske supermagt bare vokser og vokser!

KP-Netkommentar 22. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne