Landsdækkende konference fredag den 1.marts

For at diskutere den fagpolitisk situation som er opstået efter Folketingsvalget, har der i starten af januar måned været afholdt møder i henholdsvis OK-2000 Initiativet og Arbejdsmarkedspolitisk Netværk, hvor der var enighed om at sætte et fælles initiativ i gang, der har det visionære formål:

– at igangsætte en debat om fagbevægelsens rolle og mulighed for at påvirke de politiske partier i arbejderbevægelsen til at få skabt politiske initiativer, der kan give solidariske svar på de udfordringer det danske samfund står overfor i de kommende år.

– at belyse årsagen til – her også fagbevægelsens rolle i – det holdningsskred, der fandt sted ved folketingsvalget.

– at sætte initiativer i gang med det formål at imødegå de frontalangreb, som den borgerlige regering vil gennemføre – under dække af individets større frihed – på både solidariteten i samfundet, men også på en række af fagbevægelsens mærkesager som Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitik, samt arbejdsmiljø og vores Aftaleret.

– at diskutere hvordan vi kan imødegå en afmontering af samfundets velfærdsgoder, herunder regeringens initiativer til fortsat udliciteringer og privatiseringen indenfor social- og sundhedsområdet som store dele af den kollektive transport og postvæsenet.

Med ovenstående som udgangspunkt er det besluttet at tage initiativ til en landsdækkende konference for fagforeninger og tillidsfolk fredag den 1. marts 2002.

Det er samtidigt besluttet at gøre forsøg på at få så bred en indkalder/anbefalergruppe som overhovedet muligt, derfor opfordres jeres organisation til at stå som medindkalder af konferencen.
I den sammenhæng er der ligeledes søgt kontakt til LO storbyerne/Amterne.
Tilslutning kan ske ved henvendelse på telefon 28 82 41 49 eller e-mail:
bente_thorup@net.dialog.dk senest onsdag den 23. januar 2002.

Konferencen bliver holdt i Silkeborg og SiD Silkeborg vil stå for den organisatoriske del af konferencen.
Konferencens endelige dagsorden vil blive udarbejdet på et fællesmøde den 8. februar 2002.

Med venlig hilsen og
f./Initiativet
Bente Thorup

15. januar 2002

Se også Faglig modstand mod den borgerlige regering

Netavisen 22. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne