Amnesty: Hvorfor fjerne de facto begrebet?

Amnesty International stiller sig uforstående overfor regeringens ønske om at fjerne de facto begrebet, som hidtil har været med til at yde beskyttelse for flygtninge, som ikke faldt ind under Flygtningekonventionen fra 1951.

– En kvinde, som er idømt stening eller piskning i sit hjemland for f.eks. at være sin mand utro, er ikke mere sikret flygtningestatus på linie med andre forfulgte i Danmark efter, at de facto begrebet er afskaffet. Det fastslår generalsekretæren i Amnesty International, Lars Normann Jørgensen.

Kvinder og børn, der flygter fra en væbnet konflikt hvor der systematisk foregår rænkelser og voldtægt, er heller ikke længere sikret flygtningestatus i Danmark. Deres fremtidsmuligheder i Danmark kan nu blive et årelangt ophold med ringere status og færre rettigheder end tidligere.

– Andre typer af forfølgelse end dem, som er nævnt i Flygtningekonventionen, er kommet til siden 1951, og her har de facto begrebet haft sin berettigelse. Det ville være et stort fremskridt hvis de facto begrebet blev gjort fælleseuropæisk, men i stedet taber Danmark det på gulvet. Nu vil Danmark gå en anden vej i strid med udviklingen i de fælles asylregler i EU, siger Lars Normann Jørgensen.

Tendensen i EU går i stik modsat retning af regeringens udspil. I øjeblikket arbejdes der således på et forslag, som omhandler beskyttelse af grupper der ikke er nævnt i lygtningekonventionen.

– Regeringens nye forslag kan i sin yderste konsekvens tvinge flygtninge til at vælge mellem at blive i Danmark i et mangeårigt tomrum eller løbe risikoen og rejse hjem til mulige overgreb og forfølgelse. Hvorfor skal den gruppe af forfulgte, som ikke er under Flygtningekonventionen blot være beskyttet, men ellers leve i en indholdsløs opbevaring, slutter Lars Normann Jørgensen.

Amnesty stiller sig også i et brev til statsministeren meget kritisk til regeringens beslutning om at nedlægge det danske menneskerettighedscenter.

Se også
Menneskerettighedscenteret vil miste troværdighed

Netavisen 18. januar 2002