Alle udlændinge på ‘tålt ophold’

Højreregeringen kalder det for ‘En ny udlændingepolitik’.
Man kunne også kalde det en ‘sort udlændingepolitik’. En ‘beskidt udlændingepolitik’. En ‘umenneskelig udlændingepolitik’.
Det ville alt sammen passe.
Det er Glistrup med en smule lak, Pia Kjærsgård med reverens for konventioner: Partiet Venstre har fundet tilbage i rollen som storbondeparti. Da der ikke er så mange danske daglejere tilbage at hundse med, har man taget fat i en anden gruppe: udlændingene. Med Haarders ny udlændingepolitik slås det fast med syvtommersøm, at de skal kende deres plads: under støvlen.

Der er så mange groteske dele på de små 10 sider, regeringsudspillet fylder, at en kort artikel ikke vil yde den bare noget, der ligner retfærdighed.
For bare at tage et enkelt eksempel: en andengenerations dansker kan ikke længere gifte sig med en person fra moderens eller faderens hjemland, for den ‘liberale’ Haarder vil ikke have det.

Det er gennemsyret af gedigen hvid overlegenhedsfølelse, af slet skjult racisme. Af ‘vi er bedre end jer’. Af at alle udlændinge skal sættes på ‘tålt ophold’.
Loven er et slag i ansigtet på regulære og positive integrationsbestræbelser og vil skærpe modsætningerne mellem danskere og flygtninge/indvandrere. Den er designet til at grave grøfter.

Den store slaveholderpisk er taget frem. Og det er selve kernen i forslaget: den vil klemme udlændinge på overførselsindkomster ned på et niveau, der ligger under det officielle eksistensminimum. Den vil skabe social elendighed hos en gruppe officielt udpegede syndebukke.
Det har en bestemt hensigt: Det skal sikre, at de fattigste og dårligst uddannede udlændinge fungerer som et desperat hold af løntrykkere, der vil finde sig i hvad som helst med hensyn til arbejde og arbejdsbetingelser – til under minimumslønnen, som højreregeringen også planlægger at slagte.

Højtuddannede åbner loven en dør på klem for: den vil gerne importere dygtig, velkvalificeret og relativ billig arbejdskraft – så de fattige lande kan betale uddannelserne – og sige farvel til deres specialister. ‘Brain drain’ – hjernetyveri – kaldes det.

Udspillet er klassepolitik, så det basker. Imperialistisk klassepolitik.
Dét er det centrale.

Se regeringens udspil (pdf) ‘En ny udlændingepolitik’
Se også

Kritik fra udlandet hagler ned over VK
Frontalangreb på mindstelønnen forberedes
Finanslov 2002: ‘Opskriften på jobs’
Diskrimination via lov

KP-Netkommentar 18. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne