Liberalisering af el-markedet: dyr og dårlig

Mens den globale energiliberaliserings nestor, den amerikanske energikoncern Enron, er gået konkurs i en skandale, der frembyder et billede af svindel, kriminalitet og grådighed med tråde langt ind i Bush-administrationen og til Bush selv, fortsætter el-liberaliseringen for fuld kraft verden over. Herunder i EU-landene og i Danmark.

Nu advarer selv Det Økonomiske Råd de negative følger af den planlagte liberalisering af el-markedet i Danmark. Liberaliseringen vil højst sandsynligt ikke resultere i en øget konkurrence, men i at private elmonopoler sætter sig på markedet og skruer priserne på el i vejret – og vil medføre en hel række andre dårligdomme. Et rimeligt velfungerende system vil blive afløst af et dyrere og dårligere.

De dystre fremtidsudsigter fremgår af et nyt arbejdspapir fra Det Økonomiske Råds Sekretariat, der slår fast, at der er overhængende risiko for, at de kommende private elselskaber i løbet af kort tid vil opnå en monopolagtig stilling på det danske/nordiske marked. Den fri konkurrence, der skulle sikre billigere elpriser, vil simpelthen blive sat ud af kraft.
Ikke mindst den almindelige forbruger rammes i form af høje monopolpriser på el.
Dermed vil der for de danske forbrugere i al almindelighed absolut intet være vundet ved at erstatte den offentlige regulering med liberalisering – privatisering – af el-produktionen og forsyningen.

Det Økonomiske Råd forudser ekstraordinære monopolprofitter på mellem 30 og 95 pct. – helt afhængig af, hvor kraftigt monopoliseringen af markedet bliver: af hvor få firmaer, der i fremtiden vil komme dominere det danske/nordiske marked.

Erfaringerne med følgerne af liberaliseringen af elmarkedet fra USA (Californien) viser samtidig, at fuld liberalisering kan medføre strømsvigt under spidsbelastninger som resultat af mere eller mindre anarkistiske produktionsforhold. Forsyningen af rigeligt med el er ikke længere sikret.

Udover de skyhøje elpriser, som Det Økonomiske Råd advarer mod, og som især vil gå ud over den jævne forbruger, rammer den EU-dikterede liberalisering/privatisering/offentlige afregulering af el-markedet også forsyningssikkerheden.

Se også historien om Enron og den globale energiliberalisering
Enrons konkurs – Dereguleringens ‘Ground Zero’

Netavisen 13. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne