Arbejdsløsheden stiger kraftigt i 2002

Arbejdsløsheden vokser til stadighed både i USA, Japan og i EU-landene – såvel som i den tredje verden – mens den økonomiske verdenskrise uddybes.
I Tyskland steg arbejdsløsheden for 12 måned i træk i december måned til 3,04 mio. – svarende til 8 pct. af arbejdsstyrken efter EU’s statistik. Det officielle mål for Schröder-regeringen om at få ledigheden til at ligge på 3,5 mio. ved udgangen af 2002 kan nu ikke længere nås, har den konstateret.

For Danmarks vedkommende var den officielle ledighed i november uændret 5 pct. For 2002 har de hidtidige beregninger gået på en betydelig øget arbejdsløshed i den private sektor. Ifølge Jyske Banks beregninger vil omkring 15.000 ansatte her blive fyret.
Det skulle dog ifølge tidligere beregninger blive modvirket af ansættelse af omkring 6000 i den offentlige sektor. Økonom Klaus Kaiser fra Jyske Bank siger nu til NetPosten, at disse beregninger må revideres efter VK-regeringens meddelelse om, at statsapparatet skal slankes:
– Nu ser det ikke ud til at det offentlige modvirker tendensen til højere ledighed, siger han.

Netavisen 10. januar 2002